Αφοί Ασσιούρα – Το ξύλο στην αρχιτεκτονική του πλευρά

Η αρχιτεκτονική εφαρμογή της ξυλείας σήμερα στον εξωτερικό χώρο, είναι πιο διαδεδομένη από ποτέ, όχι μόνο σε χώρες με την μεγαλύτερη παράδοση στην χρήση του ως δομικό υλικό αλλά και στην Ελλάδα.

Οι σύγχρονες τάσεις των αρχιτεκτόνων σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της τεχνολογίας στην επεξεργασία και στην εφαρμογή του ξύλου, ανέδειξαν τις δυνατότητες σε ένα άριστο δομικό υλικό που προσδίδει την μέγιστη αισθητική σε όλων των τύπων τις κατασκευές, αρκεί να χρησιμοποιηθεί και να επεξεργασθεί σωστά το κάθε είδος στην ανάλογη περίπτωση. Με την σωστή επιλογή της ξυλείας και την αρχιτεκτονική ένταξη της στον χώρο ο χρήστης λαμβάνει ένα αξεπέραστο αποτέλεσμα αισθητικής και λειτουργικότητας.

Με γνώμονα την χαμηλή ενέργεια που χρειάζεται η παραγωγή της ξυλείας, η προμηθειά της από διαχειριζόμενα δάση και η δυνατότητα της 100% ανακύκλωσης που προσφέρει, είναι μια επιλογή που δεν πρέπει να περνά απαρατήρητη στον 21ο αιώνα.

Μέσα από τα έργα τους, οι Αφοι Ασσιούρα αναζητάμε πάντα την ανάδειξη της μέγιστης αισθητικής που προσφέρει η κάθε αρχιτεκτονική επιλογή.

Οι ίδιοι λένε για τη δουλειά τους:

«Η αναζήτηση μας και η επίμονη προσπάθεια να ξεπεράσουμε τα όρια που είχαν τεθεί στις επιλογές του χρήστη μας έκαναν πιο τολμηρούς στο να εφαρ- μόζουμε μεθόδους που μέχρι τώρα θα χαρακτηρίζονταν ανορθόδοξες με αποτέλεσμα να πραγματοποιούμε έργα με επιτυχία αναδεικνύοντας τις δυνατότητες του ξύλου στην σύγχρονη αρχιτεκτονική. Το ελληνικό κοινό στο οποίο απευθυνόμαστε αποδέχτηκε τη χρήση του ξύλου ως εξωτερική επικάλυψη όψεων ή στα εξωτερικά δάπεδα αλλά και ακόμη σε πιο καινοτόμες προτάσεις όπως οι περσίδες σκίασης υαλοστασίων ή όψεων με δυνατότητες χρήσης ακόμη και ηλεκτροκίνητων συστημάτων.

Η διαρκής αναζήτησή μας για καινούργιες προτάσεις σε είδη ξυλείας αλλά και σε παρελκόμενα υλικά υποστήριξης, όπως κόλλες, βερνίκια συντήρησης και μηχανισμούς με πολυάριθμα test αντοχής, μας δίνουν τη δυνατότητα να προσφέρουμε περισσότερες επιλογές στον αρχιτέκτονα και κατά προέκταση στον τελικό χρήστη με ιδιαίτερα αποτελέσματα. Οι μελλοντικές κατασκευές στην Ελλάδα συγκλίνουν στο γεγονός ότι το ξύλο δεν θα αποτελεί μόνο αρχιτεκτονική παρέμβαση αλλά θα αποτελέσει βασικό πυλώνα δόμησης σε οικονομικό και οικολογικό επίπεδο».