Ανοδική η πορεία της Stora παρά τη κρίση της αγοράς!

Η φιλανδική εταιρεία δασικών προϊόντων Stora Enso Oyj, παρά την πανδημία του κορονοϊού, έδωσε στη δημοσιότητα τα κέρδη για το διάστημα Απριλίου-Ιουνίου τα οποία είναι καλύτερα από το αναμενόμενο.

 Όπως ανακοίνωσε και μεγαλοστέλεχος ο αυστηρός έλεγχος του κόστους τη βοήθησε να αμβλύνει μέρος της επίπτωσης από τον κορονοϊό. Η εταιρεία χαρτονιού, χαρτοπολτού και συσκευασίας, ανακοίνωσε ότι τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη στο τρίμηνο μειώθηκαν στα 178 εκατ. ευρώ από τα 299 εκατ. ευρώ πριν από ένα χρόνο, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις για 144,6 εκατ. ευρώ.

 Τα κέρδη αποδίδονται κυρίως στις δραστηριότητες συσκευασίας υλικών, οι οποίες αποφέρουν το 39% των πωλήσεων του ομίλου και το μεγαλύτερο μέρος των κερδών. Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη της μονάδας αυξήθηκαν στα 130 εκατ. ευρώ, κυρίως εξαιτίας μείωσης του μεταβλητού κόστους, ιδιαίτερα για χαρτοπολτό και χημικά και από το χαμηλότερο σταθερό κόστος, χάρη στις αναβαλλόμενες δραστηριότητες συντήρησης και χάρη σε ένα πρόγραμμα μείωσης του κόστους.