Ανοδική η τάση στον κατασκευαστικό κλάδο στην ΕΕ

Τον Μάιο του 2021 σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2021, η εποχικά προσαρμοσμένη παραγωγή στον κατασκευαστικό τομέα αυξήθηκε κατά 0,9% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,7% στην ΕΕ, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat. Τον Απρίλιο του 2021, η παραγωγή στον τομέα των κατασκευών μειώθηκε κατά 0,4% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,1% στην ΕΕ. Τον Μάιο του 2021 σε σύγκριση με τον Μάιο του 2020, η παραγωγή στις κατασκευές αυξήθηκε κατά 13,6% στη ζώνη του ευρώ και κατά 11,6% στην ΕΕ.

Στη ζώνη του ευρώ τον Μάιο του 2021, σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2021, οι κατασκευές κτιρίων αυξήθηκαν κατά 1,2% και στην ΕΕ κατά 0,9%. Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα, οι υψηλότερες μηνιαίες αυξήσεις στην παραγωγή στις κατασκευές καταγράφηκαν στη Γαλλία (+ 5,4%), στην Πολωνία (+ 3,8%) και στην Τσεχία (+ 3,0%). Οι μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρήθηκαν στη Σλοβενία ​​(-7,5%), τη Ρουμανία (-5,8%) και τη Βουλγαρία (-2,4%).

Στη ζώνη του ευρώ τον Μάιο του 2021, σε σύγκριση με τον Μάιο του 2020, οι κατασκευές κτιρίων αυξήθηκαν κατά 15,0% και οι πολιτικές μηχανικές κατά 7,2%. Στην ΕΕ, η κατασκευή κτιρίων αυξήθηκε κατά 12,8% και η πολιτική μηχανική κατά 6,0%. Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, παρατηρήθηκαν οι υψηλότερες ετήσιες αυξήσεις στην παραγωγή στις κατασκευές στη Γαλλία (+ 23,9%), στην Αυστρία (+ 21,0%) και στην Ουγγαρία (+ 18,7%). Μειώσεις σημειώθηκαν στη Σουηδία (-5,2%) και στη Σλοβενία ​​(-2,6%).