Δάνειο 50 εκατ. ευρώ στο Biesse Group από την BNP Paribas

Η μεγάλη τράπεζα αποφάσισε να δανειοδοτήσει το Biesse Group, ώστε να πραγματοποιήσει τις επενδύσεις που στόχο έχουν τη μείωση των εκπομπών CO2, την αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων του Group.

Ο Όμιλος BNL BNP Paribas αποφάσισε την έκδοση ενός δανείου 50 εκατομμυρίων ευρώ υπέρ του Ομίλου Biesse, της πολυεθνικής εταιρείας με έδρα το Pesaro με 4 τμήματα επιχειρήσεων, 12 χώρους παραγωγής και 39 θυγατρικές και γραφεία παγκοσμίως.

Το δάνειο της BNL είναι μια καινοτόμος μορφή χρηματοδότηση, της οποίας οι οικονομικές συνθήκες βελτιώνονται περαιτέρω με την επίτευξη στόχων περιβαλλοντικής και κοινωνικής βιωσιμότητας. Συγκεκριμένα, η Biesse επιβεβαιώνει την περιβαλλοντική της ευαισθητοποίηση, στοχεύοντας στην παραγωγή που προσανατολίζεται όλο και περισσότερο στη βελτίωση της τρέχουσας ενεργειακής απόδοσης, χρησιμοποιώντας περισσότερη ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που είναι πιστοποιημένες με GO (Guaranteed Origin) και μειώνουν σημαντικά τις έμμεσες εκπομπές CO2.

Η Biesse δεσμεύτηκε επίσης να δώσει την απαραίτητη προσοχή και να επικεντρωθεί στα άτομα που εργάζονται στις εγκαταστάσεις της, πιστοποιώντας το σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας σε χώρους εργασίας, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο UNI ISO 45001. Η παραπάνω συμφωνία μεταξύ της τράπεζας και του Biesse Group είναι σύμφωνη με τη στρατηγική της τράπεζας, η οποία ονομάζεται «Positive Banking», κατά την οποία συνδυάζεται η ανάγκη για επιχειρηματικότητα, με την προστασία του περιβάλλοντος.

Η τόσο σημαντική υποστήριξη της BNL, επιβεβαιώνει ότι ο τραπεζικός κλάδος είναι δίπλα στις πληγείσες ιταλικές επιχειρήσεις σε αυτήν την ευαίσθητη φάση οικονομικής ανάκαμψης μετά την κρίση που προκάλεσε η πανδημία λόγω του Covid-19.