Όμιλος EGGER | Ένα μεγάλο βήμα για την προστασία του κλίματος και δεσμεύεται για το Net Zero 2050

Ο Όμιλος EGGER κάνει ένα πρωτοποριακό βήμα όσον αφορά την προστασία του κλίματος. Ο κατασκευαστής υλικών με βάση το ξύλο δεσμεύεται για τον στόχο Net Zero μέχρι το 2050. Στην πορεία προς την επίτευξη αυτού του στόχου, η EGGER θέτει φιλόδοξους κλιματικούς στόχους και αναπτύσσει ολοκληρωμένα μέτρα για τη δραστική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που επηρεάζουν το κλίμα σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της.

Η EGGER κατασκευάζει προϊόντα από την πρώτη ύλη που έχει κεντρικό ρόλο στην ενεργό προστασία του κλίματος: το ξύλο. Το ξύλο δεσμεύει το CO2 – ένα σημαντικό πλεονέκτημα που εμφανίζεται και στα υλικά με βάση το ξύλο. Μόνο κατά το τελευταίο οικονομικό έτος 2022/2023, τα προϊόντα της EGGER δέσμευσαν 6,4 εκατομμύρια τόνους CO2. Η EGGER υποστήριζε επίσης ανέκαθεν την υπεύθυνη κατασκευή των προϊόντων της. Ήδη σήμερα, το 70% της χρησιμοποιούμενης ενέργειας προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Η οικογενειακή επιχείρηση θεωρεί την ενεργό προστασία του κλίματος ως το μεγάλο της καθήκον. Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που επηρεάζουν το κλίμα παράγονται επίσης στην αλυσίδα αξίας της. Ως εκ τούτου, η EGGER επιδιώκει ρητά τον στόχο της μείωσης των εκπομπών της που επηρεάζουν το κλίμα, σύμφωνα με τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα: Η EGGER δεσμεύεται να επιτύχει τον στόχο του Καθαρού Μηδενισμού μέχρι το 2050. Ο κατασκευαστής υλικών με βάση το ξύλο θέτει φιλόδοξους ενδιάμεσους στόχους και καθορίζει ολοκληρωμένα μέτρα κατά την επιδίωξή τους. Μέχρι το 2030, οι άμεσες εκπομπές από τις ίδιες τις εγκαταστάσεις της εταιρείας (πεδίο εφαρμογής θα μειωθούν κατά τουλάχιστον 30%, οι έμμεσες εκπομπές από την αγοραζόμενη ενέργεια (πεδίο εφαρμογής 2) κατά τουλάχιστον 40% και οι έμμεσες εκπομπές από τα προγενέστερα και τα μεταγενέστερα στάδια (πεδίο εφαρμογής 3) κατά τουλάχιστον 10%. Η κεντρική φιλοδοξία της οικογενειακής εταιρείας είναι η προστασία και η διατήρηση του μέλλοντος.

Ο Όμιλος EGGER θεωρεί την ενεργό προστασία του κλίματος ως το μεγάλο του καθήκον και δεσμεύεται να επιτύχει το Net Zero μέχρι το 2050.

Ήδη σήμερα, το 70% της χρησιμοποιούμενης ενέργειας προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Η EGGER θα αυξήσει περαιτέρω αυτό το μερίδιο με εκτεταμένες επενδύσεις και ταυτόχρονα θα μειώσει το δικό της αποτύπωμα άνθρακα.