Και η αυστριακή βιομηχανία επίπλων υπέρ του πιστοποιητικού καταγωγής!

Υπέρ του πιστοποιητικού καταγωγής με ανακοίνωσή της και η Αυστριακή βιομηχανία επίπλου, με στόχο την διαφάνεια στους εμπόρους αλλά και την προστασία των καταναλωτών της εγχώριας αγοράς.

Εναρμονισμένη με την Ευρωπαϊκή Συνομοσποδία Βιομηχανίων Επιτροπής, η Αυστριακή βιομηχανία επίπλου, στηρίζει την πρόταση της επιτροπής για την εισαγωγή ενός νέου κανονισμού που διέπει την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων. To  μόνο που έχει μείνει είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να επικυρώσουν την πρόταση, πράγμα το οποίο υπολογίζεται να γίνει μέσα στο φθινόπωρο. Ετσι, όλα τα προϊόντα πια που θα κυκλοφορούν στην ευρωπαϊκή αγορά θα είναι πιστοποιημένα ενώ στο πίσω μέρος του θα υπάρχει και το “ίχνος” του κατασκευαστή.

Μαζί με τους κορυφαίους κατασκευαστικούς συλλόγους της Ευρώπης με κυριότερους τη Γερμανία και την Ιταλία, η Αυστριακή πλευρά μέσα του προέδρου της, George Emprechtinger προβλέπει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις τοπικές επιχειρήσεις με την αύξηση της διαφάνεια: «Η ασφάλεια των προϊόντων και η υγεία των καταναλωτών είναι ένα θέμα για τους Αυστριακούς κατασκευαστές επίπλων. Στην Αυστρία, κατασκευάζουμε σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο σε σύγκριση με το διεθνή μέσο όρο, όχι μόνο από την άποψη της ποιότητας, αλλά και σε σχέση με οικολογικά και κοινωνικά πρότυπα .  Τα επώνυμα προϊόντα και η σωστή ενημέρωση των καταναλωτών, πήγαινε πάντα μαζί για εμάς, οπότε η υποχρεωτική απόδειξη της προέλευσης σε όλα τα προϊόντα μόνο καλό μπορεί να κάνει» δήλωσε.

Ταυτόχρονα οι μεγάλοι κατασκευαστικοί σύλλογοι της Ευρώπης υποστηρίζουν ότι με αυτή την ρύθμιση απαλλάσσονται σε έναν μεγάλο βαθμό από ανθρώπους και προϊόντα που θέτουν σε κίνδυνο την εγχώρια αγορά όπως για παράδειγμα φθηνές εισαγωγές επίπλων των οποίων η προέλευση αλλά και οι κανονισμοί ασφαλείας δεν μπορούν να προσδιοριστούν με σαφήνεια.