Ανοιχτή επιστολή για την ενέργεια προς τους Ευρωβουλευτές

38 οργανισμοί συνυπογράφουν την ανοιχτή επιστολή με την οποία καλούν τους ευρωβουλευτές να στηρίξουν τον διακομματικό συμβιβασμό για την αναθεώρηση της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων.

Προς: Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Οι ευρωβουλευτές πρέπει να υποστηρίξουν τη συμβιβαστική τροπολογία για την ενέργεια

Αναθεώρηση της Οδηγίας Επιδόσεων Κτιρίων

Εμείς – ένας συνασπισμός 38 ομάδων ενδιαφερομένων δομημένου περιβάλλοντος που εκπροσωπούν πάνω από 6.000 οργανώσεις σε όλη την Ευρώπη – καλούμε τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να στηρίξουν το συμβιβασμό που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (ITRE).

Ο διακομματικός συμβιβασμός για την αναθεώρηση της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (EPBD) που επιτεύχθηκε από τα Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, Σοσιαλιστές & Δημοκράτες, Renew Europe, Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα και Αριστερά επιτεύχθηκε μετά από πολύμηνες λεπτομερείς συζητήσεις και αντιπροσωπεύει μια δίκαιη και ισορροπημένη συμφωνία που θα αποδώσει για όλους τους Ευρωπαίους.

Η συμβιβαστική συμφωνία θα:

  • Αντιμετωπίσει της κλιματικής αλλαγής και διασφάλιση ότι οι πολίτες της ΕΕ απολαμβάνουν κτίρια καλύτερης ποιότητας
  • Δημιουργήσει 3,3 εκατομμυρίων πράσινων θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας στην ΕΕ κάθε χρόνο1
  • Μειώσει της εξάρτησης από το ρωσικό αέριο και ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας
  • Βγάλει 35 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ από την ενεργειακή φτώχεια

Στην επικείμενη ψηφοφορία στην ολομέλεια του EPBD, οι ψηφοφόροι σας χρειάζονται να ενωθείτε πίσω από αυτό το συμβιβασμό και να ψηφίσετε υπέρ, ώστε η νομοθετική διαδικασία να ολοκληρωθεί εγκαίρως.

Όπως φαίνεται από την υποστήριξη αυτού του ευρύτερου συνασπισμού που περιγράφεται παρακάτω, ο οικοδομικός τομέας είναι υπέρ αυτής της αναθεώρηση της EPBD και είναι έτοιμη να προσφέρει τις θετικές αλλαγές που θα επιφέρει για τους Ευρωπαίους και την κοινωνία.

Το WorldGBC και οι 37 οργανισμοί από όλη την αλυσίδα αξίας του κτιρίου καλούν τους ευρωβουλευτές να υποστηρίξουν τη συμφωνία της επιτροπής ITRE για την αναθεώρηση της EPBD. Πρέπει να δράσουμε τώρα για να καρπωθούμε  το πλήρες φάσμα των πλεονεκτημάτων ενός βιώσιμου κτιριακού αποθέματος.