Αύξηση στην παραγωγή στις κατασκευές στην ζώνη του ευρώ και την Ε.Ε.

Τον Φεβρουάριο του 2022 σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2022, η εποχικά προσαρμοσμένη παραγωγή στον κατασκευαστικό τομέα αυξήθηκε κατά 1,9% στη ζώνη του ευρώ και κατά 1,1% στην ΕΕ, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat. Τον Ιανουάριο του 2022, η παραγωγή στις κατασκευές αυξήθηκε κατά 3,9% στη ζώνη του ευρώ και κατά 3,7% στην ΕΕ.

Τον Φεβρουάριο του 2022 σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2021, η παραγωγή στις κατασκευές αυξήθηκε κατά 9,4% στη ζώνη του ευρώ και κατά 8,6% στην ΕΕ.

Στη ζώνη του ευρώ τον Φεβρουάριο του 2022, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2022, οι κατασκευές κτιρίων αυξήθηκαν κατά 2,0% και οι κατασκευές πολιτικού μηχανικού κατά 1,4%. Στην ΕΕ, οι κατασκευές κτιρίων αυξήθηκαν κατά 1,3% και τα έργα πολιτικού μηχανικού κατά 1,1%. Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι υψηλότερες μηνιαίες αυξήσεις στην παραγωγή στις κατασκευές καταγράφηκαν στην Ουγγαρία (+13,3%), τη Σλοβενία ​​(+8,4%) και την Αυστρία (+5,3%). Μειώσεις παρατηρήθηκαν στη Σουηδία (-7,0%), στην Πολωνία (-6,0%) και στη Γερμανία (-0,7%).

Στη ζώνη του ευρώ τον Φεβρουάριο του 2022, σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2021, τα έργα πολιτικού μηχανικού αυξήθηκαν κατά 15,1% και οι κατασκευές κτιρίων κατά 8,6%. Στην ΕΕ τα έργα πολιτικού μηχανικού αυξήθηκαν κατά 13,7% και οι κατασκευές κτιρίων κατά 7,6%. Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι υψηλότερες ετήσιες αυξήσεις στην παραγωγή στις κατασκευές παρατηρήθηκαν στην Ουγγαρία (+42,3%), τη Σλοβενία ​​(+32,3%) και την Πολωνία (+21,2%). Μείωση καταγράφηκε στη Σουηδία (-11,4%) και στην Ισπανία (-0,8%).