Η UPM αναφέρει αύξηση πωλήσεων κατά 12%

Η UPM ( φινλανδική εταιρεία δασικής βιομηχανίας)  αναφέρει αύξηση των πωλήσεων κατά 12% για το πρώτο τρίμηνο του 2022 στα 2.507 εκατομμύρια ευρώ. Οι τιμές πώλησης αυξήθηκαν σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς και υπεραντιστάθμισαν τον αρνητικό αντίκτυπο του υψηλότερου μεταβλητού κόστους.

Η απεργία – που έληξε τον Απρίλιο – στη Φινλανδία επηρέασε τον όγκο παραγωγής και παράδοσης, ιδίως στις επιχειρήσεις χαρτοπολτού, χαρτιού και βιοκαυσίμων, αναφέρει η εταιρεία. Εν τω μεταξύ, τα μετασχηματιστικά σχέδια ανάπτυξης στην Ουρουγουάη και στη Γερμανία προχωρούν καλά.