Οι δείκτες τιμών ανά είδος ξύλου στην Γερμανία

Τον Απρίλιο, οι γερμανικοί δείκτες τιμών παραγωγών για ελάτη  συνέχισαν την ανοδική τους τάση από τον Μάρτιο αν σε ορισμένες περιπτώσεις ελαφρώς εξασθενημένοι. Κατά μέσο όρο, ο δείκτης αυξήθηκε κατά 2,5% σε σύγκριση με τον Μάρτιο σε επίπεδο 70,9 μονάδων.

Αντίστοιχα οι δείκτες τιμών για το πεύκο διέκοψαν τη μικρή ανοδική τους τάση κατά τον Απρίλιο. Κατά μέσο όρο, τα είδη ξύλου μειώθηκαν κατά 1,5% σε σύγκριση με τον Μάρτιο σε επίπεδο 73,8 μονάδων.

Ελαφρά μείωση σημειώθηκε στους δείκτες τιμών για κορμούς δρυός με την του δείκτη νε έχει μειωθεί κατά μέσο όρο κατά 0,8% σε 114,7 μονάδες

Όσον αφορά στα ξύλα οξιάς οι τιμές αυξήθηκαν τον Απρίλιο του 2021 κατά μέσο όρο 1,3% σε 103 μονάδες.