Ο αντίκτυπος του ρωσοουκρανικού πολέμου στην αγορά ξυλείας

Ένας άμεσος αντίκτυπος του πολέμου στην Ουκρανία και των κυρώσεων από τις δυτικές χώρες ήταν η δραματική μείωση των εξαγωγών δασικών προϊόντων από τη Ρωσία, τη Λευκορωσία και την Ουκρανία. Οι συνολικές εξαγωγές από αυτές τις τρεις χώρες αποτιμήθηκαν συλλογικά σε 17 δισεκατομμύρια δολάρια το 2021, αναφέρει το Wood Resource Quarterly (WRQ).

Εκτός από τις κυρώσεις, η ρωσική δασική βιομηχανία θα δυσκολευτεί να προμηθευτεί ανταλλακτικά, εξοπλισμό και χρηματοδότηση, γεγονός που θα αναγκάσει ακόμη και χώρες που δεν επιβάλλουν κυρώσεις, όπως η Κίνα, να προσαρμοστούν στις αλλαγές στις εμπορικές ροές.

Η νέα έκθεση WRQ Focus “Ουκρανικές συνέπειες πολέμου – διαταραχές στο παγκόσμιο εμπόριο δασικών προϊόντων” διερευνά τις βραχυπρόθεσμες και πιθανές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του πολέμου και τις επιπτώσεις του στις παγκόσμιες αποστολές ξυλείας, πάνελ, σφαιριδίων ξύλου, κορμών, ροκανιδιών , χαρτοπολτού και προϊόντα χαρτιού.

Η ξυλεία από μαλακό ξύλο αντιπροσώπευε σχεδόν το ήμισυ της εξαγωγικής αξίας για τη Λευκορωσία, τη Ρωσία και την Ουκρανία το 2021. Η διαταραχή στο εμπόριο έχει επηρεάσει σημαντικά τις παγκόσμιες αγορές αφού οι τρεις χώρες αντιπροσώπευαν σχεδόν το 25% του παγκόσμιου εμπορίου ξυλείας πέρυσι. Η διακοπή των αποστολών ξυλείας στην Ευρώπη και σε ορισμένες χώρες της Ασίας είχε τον πιο σημαντικό αντίκτυπο. Ωστόσο, το εμπόριο με χώρες που δεν επιβάλλουν κυρώσεις είναι επίσης πιθανό να αλλάξει καθώς οι ρωσικές και οι λευκορωσικές εταιρείες αγωνίζονται να πραγματοποιήσουν οικονομικές συναλλαγές και να εξασφαλίσουν πίστωση, και τα δασικά προϊόντα τους χαρακτηρίζονται «ξυλεία σύγκρουσης». Επιπλέον, τα ρωσικά πριονιστήρια, τα οποία στο παρελθόν έστελναν ξυλεία σε πελάτες στην Ευρώπη, δεν μπορούν να στραφούν γρήγορα σε άλλες αγορές βραχυπρόθεσμα. Για παράδειγμα, η αποστολή ξυλείας με πλοίο ή σιδηρόδρομο από πριονιστήρια στη βορειοδυτική Ρωσία στην Κίνα ανταποκρίνεται στις υλικοτεχνικές προκλήσεις και η περιοχή MENA, η οποία είναι μια αγορά ξύλου χαμηλότερης ποιότητας, δεν βρίσκεται επί του παρόντος σε μια ισχυρή κατάσταση επέκτασης.

Η Λευκορωσία, η Ρωσία και η Ουκρανία εξήγαγαν 8,5 εκατομμύρια m3 ξυλείας από μαλακό ξύλο στην Ευρώπη το 2021, σχεδόν το δέκα τοις εκατό της συνολικής ζήτησης της ηπείρου. Τα ευρωπαϊκά πριονιστήρια θα μπορούσαν βραχυπρόθεσμα να ανακατευθύνουν τις υπερπόντιες αποστολές στην ευρωπαϊκή αγορά, εάν είναι οικονομικά σκόπιμο να μετριάσουν τη χαμένη προσφορά από τις τρεις χώρες.

Μακροπρόθεσμα, ορισμένες εταιρείες παραγωγής ξυλείας ενδέχεται να εξετάσουν το ενδεχόμενο να επενδύσουν σε νέα παραγωγική ικανότητα, αν και η προσφορά κορμών σε πολλές περιοχές της Ευρώπης γίνεται πιο περιορισμένη. Επιπλέον, οι μεγάλες υπερπόντιες αγορές (Κίνα, ΗΠΑ, Ιαπωνία και περιοχή ΜΕΝΑ) διαφέρουν ως προς τη ζήτηση προϊόντων, την αποδοχή των τιμών, τη μεταβλητότητα των συναλλαγματικών ισοτιμιών, την πολιτική σταθερότητα και τις προοπτικές κατανάλωσης. Αυτές οι ποικίλες συνθήκες αγοράς θα μπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσμα οι ευρωπαίοι εξαγωγείς να περιορίσουν την έκθεσή τους στο εξωτερικό σε λιγότερες αγορές που ταιριάζουν με το μείγμα προϊόντων τους και την ανοχή κινδύνου.