Ο Όμιλος EGGER κλείνει το οικονομικό έτος με πωλήσεις 4,23 δισ. ευρώ

Ο Όμιλος EGGER κλείνει θετικά το οικονομικό του έτος 2021/2022 παρά τις εξαιρετικά δύσκολες στιγμές με την συνεχιζόμενη πανδημία COVID-19 και τις  δραματικές εξελίξεις στην Ουκρανία που έχουν τεράστιο αντίκτυπο στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας και πρώτων υλών. Η ζήτηση προϊόντων ήταν υψηλή και αντικατοπτρίζεται στα οικονομικά μεγέθη.

Πιο συγκεκριμένα η EGGER αναφέρει θετική εξέλιξη των βασικών μεγεθών: Πωλήσεις σε επίπεδο Ομίλου 4.234,3 εκατ. ευρώ (+37,4% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος) και EBITDA 877,5 εκατ. ευρώ (+41,0% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος ).

«Αυτή η αύξηση των αποτελεσμάτων δείχνει ότι, αφενός, αντιμετωπίσαμε καλά τις προκλήσεις της συνεχιζόμενης πανδημίας και, ταυτόχρονα, χρησιμοποιήσαμε πολύ καλά τις ευκαιρίες που έχουν προκύψει στον κλάδο μας», δήλωσε ο Thomas Leissing, Οικονομικός Διευθυντής και Πρόεδρος της Διοίκησης του Ομίλου.

Η EGGER έχει παράγει ποσότητες ρεκόρ τους τελευταίους μήνες, εξυπηρετώντας την έντονη ζήτηση των πελατών. Με 10,5 εκατομμύρια m³ υλικών και ξυλείας με βάση το ξύλο, ο όμιλος πέτυχε ρεκόρ παραγωγής. «Τη θετική εξέλιξη σε αυτό το απαιτητικό περιβάλλον οφείλουμε πάνω απ’ όλα στους περίπου 10.800 υπαλλήλους μας», δήλωσε ομόφωνα η Διοίκηση του Ομίλου.