Παγκόσμια προοπτική επίπλων 2023

αναφορά από CSIL (www.worldfurnitureonline.com)

 Το διεθνές εμπόριο επίπλων έχει αυξηθεί ταχύτερα από την παραγωγή επίπλων τα τελευταία δέκα χρόνια και ανέρχεται σταθερά στο 1% περίπου του διεθνούς εμπορίου των κατασκευαστών. Το 2021 ήταν μια χρονιά ισχυρής ανάπτυξης, που έφτασε τα 189 δισεκατομμύρια US$. Οι αβεβαιότητες που προκλήθηκαν από τον πόλεμο στην Ουκρανία, οι περιορισμοί της εφοδιαστικής αλυσίδας, τα προβλήματα στα logistics και οι ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις, μαζί με την υποτίμηση των κύριων νομισμάτων σε σχέση με το δολάριο των ΗΠΑ είναι αντισταθμιστικοί παράγοντες που οδήγησαν σε στασιμότητα το 2022.

Μεγάλες Χώρες Εξαγωγής Επίπλων, 2016-2022

US$ δισεκατομμύρια

Μεγάλες Χώρες Εισαγωγής Επίπλων, 2016-2022

US$ δισεκατομμύρια

 

 

 

Πηγή: CSIL                                                            2022: προκαταρκτικές εκτιμήσεις

Οι κορυφαίοι εισαγωγείς επίπλων είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Ολλανδία (ένας εμπορικός κόμβος). Αυτές οι χώρες από κοινού αντιπροσωπεύουν περίπου το ήμισυ των συνολικών εισαγωγών. Τα προκαταρκτικά στοιχεία για το 2022 δείχνουν σημαντική αύξηση των εισαγωγών στις ΗΠΑ και εικονική στασιμότητα για τις ευρωπαϊκές χώρες (σε τρέχον US$).

Η κύρια χώρα εξαγωγής επίπλων είναι η Κίνα, που αντιπροσωπεύει περισσότερο από το ένα τρίτο των συνολικών εξαγωγών επίπλων, ακολουθούμενη από απόσταση από το Βιετνάμ, την Πολωνία, την Ιταλία και την Γερμανία. Μετά από μια σημαντική αύξηση το 2021, οι εξαγωγές της Κίνας μειώθηκαν το 2022 κυρίως ως συνέπεια των συνεχιζόμενων δυσκολιών παραγωγής που προκλήθηκαν από τον COVID. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι όλα τα στοιχεία είναι σε δολάρια ΗΠΑ και επηρεάζονται (ανοδικά και καθοδικά αντίστοιχα) από τον πληθωρισμό και από την υποτίμηση των κύροων νομισμάτων σε σχέση με το δολάριο των ΗΠΑ.

Ένα σημαντικό ποσοστό του διεθνούς εμπορίου επίπλων πραγματοποιείται εντός των οικονομικών περιοχών στις οποίες μπορεί να χωριστεί η παγκόσμια οικονομία. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (27) συν το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Νορβηγία, την Ελβετία και την Ισλανδία, περισσότερο από το 70% της ξένης διακίνησης επίπλων πραγματοποιείται εντός της ίδιας περιοχής, ενώ υπάρχουν χαμηλότερα ποσοστά εμπορίου της Ασίας και της Βόρειας Αμερικής. Επομένως, μόνο το ήμισυ του παγκόσμιου εμπορίου επίπλων μπορεί να θεωρηθεί «παγκόσμιο» με την έννοια ότι λαμβάνει χώρα μεταξύ χωρών σε γεωγραφικά απομακρυσμένες περιοχές. Η πιο σημαντική από αυτές τις ροές είναι από την Ασία προς τις Ηνωμένες Πολιτείες (περίπου το 75% των εξερχόμενων ροών από αυτή την περιοχή).

Οι εξαγωγές αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 40% της παραγωγής επίπλων. Η Κίνα είναι ο κύριος παραγωγός με περισσότερο από το ένα τρίτο της παγκόσμιας παραγωγής επίπλων. Το 2022 στην Κίνα τα συχνά lockdown στο πλαίσιο της μηδενικής πολιτικής για τον COVID και ο ταλαιπωρημένος τομέας των ακινήτων συμβάλουν στην οικονομική επιβράδυνση, με επιπτώσεις επίσης στην κινεζική παραγωγή και ζήτηση επίπλων και επηρεάζοντας τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού και το παγκόσμιο εμπόριο, δεδομένου του μεγάλου μεγέθους της Κίνας ρόλο στη βιομηχανία επίπλων.

Το CSIL ‘Παγκόσμια Προοπτική Επίπλων’ αναφέρει στο τεύχος Νοεμβρίου 2022, ότι το διεθνές σενάριο θα είναι το εξής:

Εξέλιξη του παγκόσμιου ΑΕΠ. Ετήσια ποσοστιαία αλλαγή σε πραγματικούς όρους

  2022 2023 2024
Κόσμος 3.2 2.7 3.2
Προηγμένες Οικονομίες 2.4 1.1 1.6
Αναδυόμενες & Αναπτυσσόμενες Οικονομίες 3.7 3.7 4.3

Πηγή: IMF, Παγκόσμια Οικονομική Προοπτική, Οκτώβρης 2022

Η αύξηση του παγκόσμιου ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν) αναμένεται να είναι 3.2% το 2022, 2.7% το 2023 και 3.2% το 2024, κάτω από τις προηγούμενες προβλέψεις. Οι καθοδικοί κίνδυνοι προέρχονται από τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία, τις ελλείψεις ενέργειας και τροφίμων και τις ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις παγκοσμίως.

Σύμφωνα με το ΔΝΤ, περισσότερο από το ένα τρίτο της παγκόσμιας οικονομίας θα συρρικνωθεί αυτή τη χρονιά ή την επόμενη, ενώ οι τρείς μεγαλύτερες οικονομίες —οι ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κίνα— θα συνεχίσουν να τελματώνουν.

Αυτές οι παγκόσμιες προοπτικές θα έχουν επίσης ως αποτέλεσμα τη μείωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και την αποδυνάμωση της ζήτησης επίπλων.

Για τον κόσμο συνολικά (100 χώρες) η ζήτηση επίπλων προβλέπεται να μειωθεί ελαφρά το 2023.

Η ανάπτυξη θα πρέπει να ξανά αρχίσει το 2024.