Πτώση στις πωλήσεις για την Biesse!

Ο Όμιλος Biesse, ανέφερε ότι τα έσοδα από τις πωλήσεις έως και το τρίτο τρίμηνο του 2020, άγγιξαν τα 396,4 εκατομμύρια ευρώ. Έσοδα μειωμένα κατά 22,4% συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά!

Η μείωση παρατηρήθηκε σε παγκόσμια κλίμακα, με τις αγορές της Ανατολικής Ευρώπης να σημειώνουν πτώση 16%, ενώ αντίστοιχα για την Βόρεια Αμερική η πτώση άγγιξε το 27,6%. Η Δυτική Ευρώπη ήταν και πάλι η μεγαλύτερη αγορά του Ομίλου, με κύκλο εργασιών 180,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 45,5% του συνόλου των πωλήσεων. Η προαναφερθείσα πτώση του όγκου πωλήσεων αντικατοπτρίστηκε στα αποτελέσματα λειτουργίας της περιόδου, όπως υποδεικνύεται από το EBITDA, το οποίο ανήλθε σε 37,5 εκατομμύρια ευρώ, μειωμένο κατά 34,4% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα το 2019. Η λήψη παραγγελιών μειώθηκε κατά 21,3% από έτος σε έτος, μια βελτίωση σε σύγκριση με την πτώση του 36,1% στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2020.