Σημαντική μείωση στις εξαγωγές ξύλου στη Φινλανδία

Flag of Finland

Το πρώτο εξάμηνο η αξία των εξαγωγών των προϊόντων της δασικής βιομηχανίας της Φινλανδίας ανήλθε συνολικά σε πραγματικούς όρους σε 7,19 δισεκατομμύρια ευρώ και μειώθηκε σε σχέση με το προηγούμενο έτος κατά 7%. Η αξία των εξαγωγών των δασικών βιομηχανιών ήταν 1,28 δισεκατομμύρια ευρώ τον Ιούνιο, σύμφωνα με το Φυσικό Ινστιτούτο Δασών (Luke).

Ταυτόχρονα, η αξία των εξαγωγών των βιομηχανιών προϊόντων ξύλου ήταν 2,44 δισ. ευρώ και αυξήθηκε κατά 14% σε πραγματικούς όρους σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Η αξία των εξαγωγών των πριονισμένων προϊόντων αυξήθηκε κατά 11% και ο όγκος μειώθηκε κατά 6%. Για το φινλανδικό κόντρα πλακέ η αξία των εξαγωγών αυξήθηκε κατά 6% και ο όγκος μειώθηκε κατά 4%.

Η πραγματική αξία εξαγωγών των βιομηχανιών χαρτοπολτού και χαρτιού ήταν 4,74 δισ. ευρώ και μειώθηκε κατά 15% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Ταυτόχρονα η αξία των εξαγωγών λευκασμένου θειικού πολτού μειώθηκε κατά 18% και ο όγκος μειώθηκε κατά 22%. Η αξία των εξαγωγών χαρτιού περιοδικού μειώθηκε κατά 28% και ο όγκος κατά 40%. Για το λεπτό χαρτί η αξία των εξαγωγών μειώθηκε κατά 57% και ο όγκος μειώθηκε κατά 66%. Η αξία των εξαγωγών χαρτονιού αυξήθηκε κατά 9% και ο όγκος κατά 4%.

Το πρώτο εξάμηνο το σημαντικότερο εξαγωγικό προϊόν της Φινλανδίας ήταν το χαρτόνι με μερίδιο 30% στην αξία των εξαγωγών. Δεύτερη ήταν τα πριονισμένα προϊόντα, μερίδιο 22%. Το μερίδιο του χαρτοπολτού ήταν 17% και του χαρτιού 15%.