Συγκρατημένη αισιοδοξία για ανάκτηση των απωλειών λόγω κρίσης

Η ανάκαμψη της ευρωπαϊκής κατασκευαστικής βιομηχανίας είναι ταχύτερη από την αρχικά αναμενόμενη, με πολλές από τις απώλειες από την πανδημία να αναμένεται να ανακτηθούν το 2021. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, ο όγκος των κατασκευών θα αυξηθεί κατά 3,8% το 2021, μετά από πτώση 5,1% το 2020.

Σε σύγκριση με τις προηγούμενες προβλέψεις, η μείωση το 2020 ήταν μικρότερη από την αναμενόμενη και η επιστροφή στα προ κρίσης επίπεδα θα επιτευχθεί ξανά το αργότερο έως το 2022.

Σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια, ο κατασκευαστικός κλάδος θα δείξει χαμηλότερη δυναμική ανάπτυξης από τη συνολική οικονομία από το 2022 και μετά: ενώ οι ρυθμοί ανάπτυξης του κατασκευαστικού κλάδου το 2022 και το 2023 θα είναι 3,0% και 2,1%.

Το περασμένο έτος 2020, σημειώθηκαν δραστικές μειώσεις της συνολικής κατασκευαστικής παραγωγής σε όλες σχεδόν τις χώρες – εκτός από τη Δανία, τη Φινλανδία, την Πορτογαλία και τη Σουηδία. Οι Γαλλία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ουγγαρία και Σλοβακία κατέγραψαν υψηλές μονοψήφιες ή και διψήφιες μειώσεις.

Ο κατασκευαστικός κλάδος στις σκανδιναβικές χώρες ήταν πιο ανθεκτικός στην πανδημία, με θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης σε πολλές χώρες. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με μια αρνητική τάση ανάπτυξης στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Η εικόνα στην ηπειρωτική και νότια Ευρώπη είναι πολύ ετερογενής. Ενώ η κατασκευαστική παραγωγή έπεσε κατακόρυφα στη Γαλλία, η ανάπτυξη στη Γερμανία ήταν λίγο κάτω από το μηδέν, όπως και στην Ελβετία. Μέτριες απώλειες καταγράφηκαν στην Αυστρία και το Βέλγιο. Η Πορτογαλία κατάφερε επίσης να αποσυνδεθεί από την αρνητική δυναμική της γειτονικής Ισπανίας. Στις αγγλοσαξονικές χώρες, υπήρξε μια πολύ σημαντική κάμψη συνολικά το 2020.

Ωστόσο, οι (σχεδόν) ομόφωνοι αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης του κατασκευαστικού κλάδου το 2020 σημαίνει ότι σε καμία περίπτωση δεν θα αντισταθμιστούν αυτόματα οι μεγαλύτερες απώλειες το 2020. Αυτό γίνεται ιδιαίτερα σαφές στην περίπτωση της Ιρλανδίας, της Ουγγαρίας, της Σλοβακίας, της Ισπανίας και της Γαλλίας, οι οποίες υπέστησαν πολύ υψηλές μειώσεις της συνολικής κατασκευαστικής παραγωγής το 2020 και θα μπορέσει μόνο να αντισταθμίσει μέρος αυτών το 2021. Η Ιρλανδία και η Ουγγαρία αναμένουν ακόμη και περαιτέρω πτώσεις το 2021. Η κατάσταση αντιστρέφεται στην Πορτογαλία και τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης (Δανία, Φινλανδία, Σουηδία και Νορβηγία): μετά από πολύ ισχυρά αποτελέσματα το 2020 , θα πρέπει να υπάρξουν περαιτέρω αυξήσεις το 2021.

Από τομεακή σκοπιά, η πολιτική μηχανική, η οποία έχει ήδη δείξει σημαντικά αυξημένη δυναμική ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια, έχει τις πιο ελπιδοφόρες αναπτυξιακές προοπτικές τα έτη έως το 2023. Οι μη οικιστικές κατασκευές, οι οποίες επλήγησαν περισσότερο από την κρίση, παρουσιάζουν σχετικά αδύναμη πορεία ανάκαμψης τα επόμενα χρόνια. Η κατασκευή κατοικιών, από την άλλη πλευρά, θα συνεχίσει να παρέχει σταθερούς ρυθμούς ανάπτυξης, αλλά η δυναμική ανάπτυξης μειώνεται αισθητά μετά το 2021.