Τεχνολογία ξύλου και επίπλων: τέταρτο τρίμηνο 2020

Το τέταρτο τρίμηνο του 2020 έφερε κάποια αισιοδοξία σε μια οικονομική τάση που ήταν πραγματικά περίπλοκη λόγω της πανδημίας. Η τεχνολογία της ξυλουργικής και της βιομηχανίας επίπλων την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου του περασμένου έτους σημείωσε αύξηση 3,7% στις παραγγελίες σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2019.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι τελευταίες εβδομάδες του 2020 έδειξαν ότι η βιομηχανία μπορεί να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες προκλήσεις, επιβεβαιώνοντας τη θέση της για εξαγωγή και διατηρώντας την εστίαση στην ιταλική αγορά, η οποία παραμένει μια από τις πιο σημαντικές και απαιτητικές σε παγκόσμια κλίμακα» είπε ο Luigi De Vito, πρόεδρος της Acimall, της ένωσης μελών της Confindustria που εκπροσωπεί τους Ιταλούς κατασκευαστές. «Παρόλο που οι πρώτες εβδομάδες του τρέχοντος έτους εξακολουθούν να δείχνουν μια ενθαρρυντική τάση σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να περιμένουμε τα επόμενα τρίμηνα πριν μπορέσουμε να πούμε ότι η αγορά ανακάμπτει. Σημαντική υποστήριξη προς αυτήν την κατεύθυνση σίγουρα θα προέλθει από το πρόγραμμα μετάβασης του Industry 4.0 και την επέκταση των κινήτρων για την αγορά νέας τεχνολογίας, που θα αναπτυχθεί από την ιταλική κυβέρνηση για τα επόμενα δύο χρόνια.

Η τριμηνιαία έρευνα από το Γραφείο Μελετών του Acimall σε στατιστικό δείγμα εταιρειών δείχνει ότι οι παραγγελίες ισούνται με 3,2 μήνες (έναντι 3,1 το προηγούμενο τρίμηνο), με αύξηση τιμών κατά 1,2% από τις αρχές του 2020. Τα έσοδα αυξήθηκαν 17,2% σε σύγκριση με το 4ο τρίμηνο του 2019.

Οι ερωτηθέντες έδωσαν σαφή σχόλια στην έρευνα ποιότητας: το 50% του δείγματος έδειξε θετική τάση παραγωγής, 6% αρνητικό και 44% σταθερό. Η απασχόληση είναι σταθερή σύμφωνα με το 78% του δείγματος, μειώνοντας το 6% και αυξάνοντας το 16%. Τα διαθέσιμα αποθέματα είναι σταθερά σύμφωνα με το 56% των εταιρειών δείγματος, αυξάνοντας το 11% και μειώνοντας το 33%.

Είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ότι, σύμφωνα με την πρόβλεψη της έρευνας, το 50% του δείγματος αναμένει μια σταθερή τάση στις εξαγωγές, το 39% προβλέπει ανάκαμψη και το 11% φοβάται μείωση. Οι προσδοκίες για την ιταλική αγορά είναι διαφορετικές: το 45% πιστεύει ότι οι επιχειρήσεις θα αναπτυχθούν περαιτέρω, το 33% αναμένει μια σταθερή τάση και το 22 % βλέπει  πιθανή συρρίκνωση.