Τι έδειξε η δοκιμή πυρκαγιάς σε κατασκευή από μαζική ξυλεία

Το Canadian Wood Council πραγματοποίηση μια δοκιμή πυρκαγιάς πλήρους κλίμακας στο Canadian Explosives Research Lab στην Οτάβα, για να παρατηρήσει τη συμπεριφορά κατασκευής από μαζική ξυλεία που εκτίθεται στη φωτιά.

Μέχρι σήμερα, η πλειονότητα των δοκιμών γινόταν σε κατοικίες, λέει ο οργανισμός. Αυτή η δοκιμή έδειξε την απόδοση και τη δυναμική της πυρκαγιάς σε έναν τυπικό χώρο γραφείων σε ένα κτίριο μαζικής ξυλείας.

Ο χώρος είναι πολύ μεγαλύτερος από προηγούμενες δοκιμές, τόσο στην επιφάνεια όσο και στο ύψος από το δάπεδο μέχρι την οροφή, με μεγάλο φορτίο πυρκαγιάς από προσομοιωμένα έπιπλα και άλλα αντικείμενα. Αυτή η δοκιμή παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη δυναμική της πυρκαγιάς σε μεγαλύτερο χώρο, όπως αυτών που παρατηρούνται σε σύγχρονα κτίρια γραφείων μαζικής ξυλείας, σε αντίθεση με τις μέχρι τώρα ερευνητικές δοκιμές, οι οποίες επικεντρώθηκαν σε μικρότερα διαμερίσματα πυρκαγιάς με χαμηλότερο αερισμό.

Τα συμπεράσματα από την ερευνητική δοκιμή ήταν σημαντικά: η δομή μαζικής ξυλείας άντεξε και μόλις απανθρακώθηκαν  τα έπιπλα του κτιρίου, στη συνέχεια η φωτιά έσβησε γρήγορα . Η πυρκαγιά έκαιγε για μία περίπου ώρα, ωστόσο, η παρακολούθηση συνεχίστηκε για τέσσερις ολόκληρες ώρες στην περίπτωση που υπήρχε κάποια ανάφλεξη.

Μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι η απόδοση πυρκαγιάς της δομής μαζικής ξυλείας ήταν παρόμοια με εκείνη της μη εύφλεκτης κατασκευής και επιβεβαιώνει ότι η μαζική ξυλεία μπορεί να αποδώσει καλά κάτω από το πολύ σπάνιο σενάριο πυρκαγιάς όπου το σύστημα καταιονισμού αποτυγχάνει και η πυροσβεστική δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί.