Κερδοφόρο το 2016 για την Βογιατζόγλου!

Εξαιρετικά καλά κύλισε το 2016 για την εταιρεία Βογιατζόγλου, μιας και κατόρθωσε να σημειώσει κέρδη, καθώς και αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 23,38%. 

Έπειτα από την ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία, τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας εμφάνισαν κέρδη ύψους 743 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών ύψους 18 χιλ. ευρώ το 2015. Μάλιστα, η μητρική εταιρεία Βογιατζόγλου Systems A.E. εμφάνισε αύξηση του Κύκλου Εργασιών της τάξεως του 18,73% και τα αποτελέσματα μετά φόρων παρουσίασαν κέρδη ύψους 1.373 χιλ. Ευρώ έναντι ζημιών ύψους 392 χιλ. Ευρώ την χρήση του 2015.

Ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου Βογιατζόγλου Systems A.E. για την χρήση 2016 διαμορφώθηκε στα 19.600 χιλ. Ευρώ από 15.886 χιλ. Ευρώ την προηγούμενη χρήση 2015. Τα Μικτά Κέρδη διαμορφώθηκαν στα 6.613 χιλ. Ευρώ αυξημένα κατά 16,62% έναντι της προηγούμενης χρήσης 2015 (5.671 χιλ. Ευρώ). Τα Κέρδη Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στις 1.200 χιλ. Ευρώ (603 χιλ. Ευρώ το 2015). Τα Κέρδη Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων (EBIT) διαμορφώθηκαν στις 994 χιλ. Ευρώ (412 χιλ. Ευρώ το 2015).

Τα Αποτελέσματα προ φόρων εμφάνισαν κέρδη ύψους 862 χιλ. Ευρώ (κέρδη ύψους 194 χιλ. Ευρώ το 2015), ενώ τα Αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας εμφάνισαν κέρδη ύψους 743 χιλ. Ευρώ (έναντι ζημιών ύψους 18 χιλ. Ευρώ το 2015).

Πηγή