Αλέξανδρος Τομπάζης: «Τα βιοκλιματικά κτήρια πρέπει να είναι τα μόνα που να κτίζονται άσχετα από την λειτουργία τους»

Η αρχιτεκτονική του έργου ακολουθεί σαφώς μία βιοκλιματική φιλοσοφία. Θα μπορούσατε αδρομερώς να κάνετε μία σύντομη περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών του έργου (αυτά που ορίζουν τη βιοκλιματική του ταυτότητα);

 

Απ: Η βιοκλιματική ταυτότητα κάθε έργου, έτσι και του Navarino Dunes, σε γενικές γραμμές έγκειται στο να:

• μειώνονται οι θερμικές απώλειες (και τυχόν ανεπιθύμητα θερμικά κέρδη) με σωστά τοποθετημένες και αυξημένες θερμομονώσεις στους τοίχους, τα πατώματα επί της γης και τα δώματα, καθώς και τα θερμικά στεγανά και διπλά παράθυρα,

• την πρόβλεψη ικανής θερμικής μάζας στο εσωτερικό του κτηρίου,

• τη συλλογή θερμικής ενέργειας (όπου εξυπηρετεί) τον χειμώνα από τα νότια ανοίγματα,

• την εξωτερική σκίαση όλων των ανοιγμάτων το καλοκαίρι,

• το διαμπερή και κυρίως νυκτερινό φυσικό αερισμό το καλοκαίρι,

• τη μεγιστοποίηση της χρήσης του φυσικού φωτισμού,

• τη χρήση ανεμιστήρων οροφής,

• την εξάτμιση νερού όπου είναι τούτο δυνατόν,

• τους σωστούς αυτοματισμούς,

• την προστασία ικανής θερμικής μάζας στο εσωτερικό του