Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ξυλείας: Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας-συζήτηση για τις εξελίξεις στον κλάδο

Το προεδρείο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ξυλείας (ΠΣΞ),  στο πλαίσιο εκδήλωσης για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας τον Φεβρουάριο, είχε την ευκαιρία να ενημερώσει τα μέλη της και να ανταλλάξει μαζί τους απόψεις για τα τεκταινόμενα στο χώρο, εν μέσω της άσχημης οικονομικής συγκυρίας.
Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των μελών, αναπτύχθηκε η φιλοσοφία και οι δραστηριότητες του συνδέσμου, ακολούθησε πληροφόρηση σχετικά με τις νέες αλλαγές στον κώδικα φορολογικών συναλλαγών και τον τρόπο σωστής συμπλήρωσης των τιμολογίων, ώστε αυτά να είναι απόλυτα σύννομα (CE, E1 κτλ). Στη συνέχεια οι παρευρισκόμενοι ενημερώθηκαν για πρακτικά θέματα εφαρμογής σχετικά με τον  Νόμο ΕΕ995/2010, ώστε να αποφευχθούν τα βαριά πρόστιμα από την εφαρμογή και τους ελέγχους που ξεκίνησαν από το κράτος με αναδρομική ισχύ από τις 03/03/1. Μάλιστα, παρουσιάστηκε αναλυτικό παράδειγμα για το πώς θα έπρεπε-πρέπει να πραγματοποιείται μια εισαγωγή. Επιπρόσθετα, υπήρξε ενημέρωση για την αύξηση της ζήτησης πιστοποιημένης ξυλείας τόσο στα δημόσια όσο πλέον και στα ιδιωτικά έργα (CE, κλάσεις ποιότητας).