ΣΕΒ: 1η ετήσια έκθεση για το επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ελλάδα

Την πρώτη ετήσια έκθεση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) για την κατάσταση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της χώρας παρουσίασε πρόσφατα ο πρόεδρος του Συνδέσμου,  Δημήτρης Δασκαλόπουλος, στους Υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κυριάκο Μητσοτάκη, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Κωστή Χατζηδάκη, και στην Υφυπουργό ΥΔΜΗΔ, Εύη Χριστοφιλοπούλου.

Η Ετήσια Έκθεση 2014 συγκεντρώνει τα κυριότερα ρυθμιστικά και διοικητικά εμπόδια που καθηλώνουν την επιχειρηματικότητα για καθεμία από τις 13 περιοχές επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, με τις οποίες ασχολείται το Παρατηρητήριο, αποτυπώνει δε και αξιολογεί τις πρόσφατες προσπάθειες μεταρρύθμισης. Επιπλέον, η Έκθεση διατυπώνει για κάθε περιοχή συγκεκριμένες και ρεαλιστικές κατευθύνσεις και προτάσεις άρσης των εμποδίων.

Η Έκθεση είναι το αποτέλεσμα ενός μηχανισμού που έχει δημιουργήσει ο ΣΕΒ για την καταγραφή, μέτρηση, αξιολόγηση και άρση των εμποδίων στην επιχειρηματικότητα.

Μετά το πέρας τη συνάντησης ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι «πολλές από τις προτάσεις που υιοθετεί ο ΣΕΒ στην πρώτη ετήσια έκθεση επιχειρηματικού περιβάλλοντος, θα βρουν τη θέση τους στο νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Την έκθεση του ΣΕΒ μπορείτε να τη διαβάσετε αναλυτικά στη διεύθυνση: http://www.observatory.org.gr/Portals/0/pdf/etisia_ekthesi_2014.pdf