Το μεγαλύτερο αντισεισμικό πείραμα σε ξύλινο κτίριο στην Ιαπωνία

Δείτε το μεγαλύτερο αντισεισμικό πείραμα σε ξύλινο κτίριο στην Ιαπωνία.