ΕΛ.ΒΙ.ΕΞ.: Ότι χρειάζεστε για απορρόφηση και εξαερισμό

Η εταιρεία ΕΛ.ΒΙ.ΕΞ. ΕΒΕ δραστηριοποιείται στον τομέα της κατασκευής και τοποθέτησης συστημάτων απορρόφησης σε εργοστάσια ξύλου η επίπλων και σε συστήματα εξαερισμού βιομηχανικών χώρων.

Πιο συγκεκριμένα η εταιρεία κατασκευάζει φιλτροσιλό πριονιδίου, βιομηχανικούς απορροφητήρες, κλειστές καμπίνες βαφής επίπλων, αερολέβητες ξύλου και βιομάζας κλπ. Το εργοστάσιο βρίσκεται στη ΒΙ.ΠΑ. Νεοχωρούδας Θεσσαλονίκης σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 1500m2, και περιλαμβάνει τα πλήρως οργανωμένα τμήματα:

• Κατασκευής
• Επεξεργασίας
• Ποιοτικού ελέγχου και
• Αποθήκευσης προϊόντων
• Διαρκής παρακαταθήκη ανταλλακτικών και εξαρτημάτων.

Ο εκθεσιακός χώρος βρίσκεται στην οδό Κων/νου Καραμανλή 98 στην – Ιωνία Θεσσαλονίκης. Στην εφαρμογή των συστημάτων της η ΕΛ.ΒΙ.ΕΞ. ΕΒΕ χρησιμοποιεί υπερσύγχρονα μηχανήματα παραγωγής. Επίσης, η εταιρεία διαθέτει πλήρως εξοπλισμένα συνεργεία εγκατάστασης και τεχνικής υποστήριξης των μηχανημάτων της.

ΕΛ.ΒΙ.ΕΞ ΕΒΕ
Έκθεση-γραφεία: Κων/νου Καραμανλή 98-Ιωνία-Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310785630
Εργοστάσιο: ΒΙ.ΠΑ Νεοχωρούδας-Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 788075
FAX: 2310788196
www.elviex.gr
info@elviex.gr