Παγκόσμια διάκριση του καθηγητή Γεωργίου Ι. Μαντάνη του τμήματος ΔΕΞΥΣ

Γιώργος Μαντάνης
Δρ. Γιώργος Μαντάνης

Αναγνώριση της διεθνούς ακτινοβολίας του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στον τομέα της επιστήμης ξύλου, αποτελεί η πρόσφατη εκλογή του καθηγητή Δρ. Γιώργου Μαντάνη ως τακτικού μέλους στη διεθνή ακαδημία International Academy of Wood Science (IAWS). Τα κριτήρια για αυτή την ακαδημαϊκή διάκριση ήταν η διεθνής αναγνώριση του ερευνητικού έργου του και η επιστημονική συνεισφορά του τα τελευταία τριάντα έτη στο εν λόγω αντικείμενο.

Η IAWS (www.iaws-web.org) έχει μέλη της σήμερα εξέχοντες ερευνητές που δραστηριοποιούνται στα γνωστικά πεδία της επιστήμης, της τεχνολογίας και της χημείας του ξύλου και οι οποίοι έχουν διακριθεί για το έργο τους σε παγκόσμια κλίμακα. Επισημαίνεται ότι σήμερα τακτικά μέλη της ακαδημίας IAWS είναι οι διακεκριμένοι Έλληνες ερευνητές: ο επιστήμων ξύλου Prof. Stavros Avramidis (University of British Columbia), και οι χημικοί Prof. Dimitris S. Argyropoulos (North Carolina State University) και ο ομότιμος καθ. Εμμανουήλ Κούκιος (ΕΜΠ), οι δύο τελευταίοι στο αντικείμενο της χημείας και χημικής τεχνολογίας ξύλου & βιομάζας. Στο παρελθόν, ενεργό εκλεγμένο μέλος της IAWS υπήρξε και ο αείμνηστος καθηγητής Γεώργιος Τσουμής του ΑΠΘ.

Το ερευνητικό έργο του καθηγητή Γ. Μαντάνη εμφανίζεται εδώ (Google Scholar): https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=rFT6H-wAAAAJ