Μεγάλες ζημίες στη βιομηχανία του ξύλου

 

Κατά το 2011, έτος αύξησης της παραγωγής ειδών ξυλείας κατά 2,5%, oι μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες ξύλου κατέγραψαν, ως σύνολο, αυξημένες ζημιές, σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά εταιρικά αποτελέσματα 15 επιχειρήσεων μεσαίου και μεγάλου μεγέθους που παράγουν είδη ξυλείας,

Αυτό προκύπτει από την επεξεργασία των ισολογισμών των 15 αυτών επιχειρήσεων με πωλήσεις άνω των τριών εκατομμυρίων ευρώ κάθε μία και συνολικές πωλήσεις 216,2 εκατ. ευρώ, οι οποίες γνωστοποίησαν τα οικονομικά τους αποτελέσματα του προηγούμενου έτους έως τις 25 Αυγούστου 2012. Οι επιχειρήσεις αυτές, ως σύνολο, κατέγραψαν συνολικές καθαρές ζημιές (ζημιές των ζημιογόνων μείον κέρδη των κερδοφόρων) 68,7 εκατ.ευρώ το 2011, έναντι καθαρών ζημιών 58 εκατ. ευρώ το 2010.

Από τις 15 εξεταζόμενες επιχειρήσεις με τις μεγαλύτερες πωλήσεις οι κερδοφόρες ήταν τρεις (20% του συνόλου) και οι ζημιογόνες 12 (80%).

Σε συνθήκες μέσης ανόδου των τιμών των προϊόντων του κλάδου κατά 0,5% οι 15 επιχειρήσεις κατέγραψαν συνολικές πωλήσεις ύψους 216,2εκατ. ευρώ, όπως προαναφέρθηκε, οι οποίες είναι μειωμένες έναντι του 2010 κατά15%. Προφανώς, οι παρεχόμενες εκπτώσεις στις τιμές, σε συνδυασμό με τη μεταβολή του προϊόντικού μείγματος των πωλήσεων, οδήγησαν στη δραματική υποχώρηση των εσόδων.

Αυτές που παρουσιάζουν επιδείνωση των καθαρών αποτελεσμάτων (12) αντιστοιχούν στο 80% του συνόλου.

Τα καθαρά κέρδη των κερδοφόρων ήταν 0,2 εκατ. ευρώ, ενώ οι καθαρές ζημιές των ζημιογόνων ανήλθαν σε 68,9 εκατ. ευρω