Ξύλινα κουφώματα: Το ξύλο ως φυσικό προϊόν

Το ξύλο έχει μεγάλες δυνατότητες εφαρμογών και θεωρείται ενδεδειγμένο οικοδομικό υλικό, δεδομένου ότι υπάρχει άφθονο στη φύση, η επεξεργασία του είναι εύκολη και οι μηχανικές του ιδιότητες ικανοποιητικές.

Με την προϋπόθεση της επιλογής του κατάλληλου κάθε φορά υλικού και της σωστής διαμόρφωσης της διατομής, εμφανίζει σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως η αποδεδειγμένη σταθερότητα της κατασκευής και η μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Από την άλλη πλευρά, η επιφάνεια του δέχεται βαφή και επαναβαφή, ενώ ο τακτικός καθαρισμός δεν μεταβάλλει τις ιδιότητες ή τη μορφή του. Το ίδιο το υλικό είναι φιλικό προς το περιβάλλον, μιας και ανήκει στους ανανεώσιμους πόρους, και εμφανίζει πολύ καλές θερμομονωτικές ιδιότητες.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

Μέσα από τα κουφώματα ρυθμίζεται ο φωτισμός, ο αερισμός, η οπτικοακουστική επικοινωνία του κτιρίου και το πέρασμα από τον ένα χώρο στον άλλο. Κάθε κούφωμα οφείλει να ικανοποιεί απαιτήσεις υδατοστεγανότητας, ανεμοστεγανότητας, ηχομόνωσης, θερμομόνωσης, αντοχής στην ανεμοπίεση, ελέγχου της ηλιακής ακτινοβολίας, ευκολίας χειρισμού, ασφαλείας, συντήρησης και αντοχής.

Το εξωτερικό κούφωμα, ανεξάρτητα από το υλικό κατασκευής, είναι ίσως το ασθενέστερο σημείο του κελύφους ενός κτιρίου. Για το λόγο αυτό οφείλουμε αρχικά να προσεγγίσουμε τα χαρακτηριστικά εκείνα στα οποία πρέπει να δείξουμε ιδιαίτερη προσοχή και έχουν γενική ισχύ σε όλες τις κατασκευές κουφωμάτων.

Η κακή στεγανότητα των κουφωμάτων, συχνά έχει αποτέλεσμα την είσοδο νερού ή τη δημιουργία ρευμάτων αέρα στο εσωτερικό. Η υγρασία συνήθως εμφανίζεται στα σημεία συναρμογής των κουφωμάτων στο άνοιγμα (πόδια, πρέκι, πλαϊνά) ή στην πατούρα των υαλοπινάκων. Από την άλλη πλευρά, το πρόβλημα της αεροστεγανότητας εντοπίζεται κυρίως στις εγκοπές συναρμογής κάσας και φύλλων. Είναι γνωστό ότι το μεγαλύτερο μέρος της εναλλαγής θερμότητας σε ένα κτίριο γίνεται μέσα από τους υαλοπίνακες, ενώ σε μικρότερο βαθμό συμμετέχουν κάσα και φύλλο. Τα κουφώματα από ξύλο ή πλαστικό εμφανίζουν καλύτερες θερμομονωτικές ιδιότητες σε σχέση με τα μεταλλικά κουφώματα. Τα περισσότερα προβλήματα παρατηρούνται σε κτίρια που κατασκευάστηκαν πριν την εφαρμογή του νόμου για υποχρεωτική θερμομόνωση του κελύφους ή σε εκείνα με υψηλό ποσοστό παραθύρων σε σχέση με την υπόλοιπη επιφάνεια. Η αντικατάσταση του απλού με διπλό υαλοπίνακα βελτιώνει αισθητά την κατάσταση, ιδιαίτερα αν το διάκενο ανάμεσα στα κρύσταλλα πληρωθεί με αέρια χαμηλής θερμοαγωγιμότητας. Τα κλιματικά δεδομένα της Ελλάδας επιβάλλουν την εφαρμογή συστήματος ηλιοπροστασίας, το οποίο καλό είναι να ρυθμίζεται. Ένα ακόμη μειονέκτημα των μονών κρυστάλλων είναι ότι παρέχουν μειωμένη ηχομονωτική προστασία. Από την άλλη πλευρά, όταν η απόσταση ανάμεσα στα κρύσταλλα είναι μικρή (<12mm), η ηχομονωτική συμπεριφορά του κουφώματος είναι χειρότερη από εκείνη των κουφωμάτων με μονό υαλοπίνακα ίδιου βάρους. Για το λόγο αυτό η απόσταση πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη (>24mm). Η κατάσταση βελτιώνεται όταν τα κρύσταλλα έχουν διαφορετικό πάχος και το διάκενο γεμίζει με βαριά αέρια.

ΤΟ ΞΥΛΟ ΩΣ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

Το ξύλο θεωρείται το καταλληλότερο υλικό για κουφώματα. Τα τελευταία χρόνια όμως η χρήση του έχει περιοριστεί αισθητά, εξαιτίας της μεγάλης συχνότητας βλαβών και αρχιτεκτονικών μορφών που επικράτησαν. Συνέπεια των πρώτων ήταν το υψηλό κόστος επισκευής, τη στιγμή που τα νέα υλικά που κατέκλυζαν την αγορά απαιτούσαν πρακτικά ελάχιστη συντήρηση. Από την άλλη πλευρά, οι νέες αρχιτεκτονικές μορφές επιβάλλουν μεγάλα ανοίγματα με στενές διατομές κάσας και φύλλων, χωρίς εξωτερικούς λαμπάδες στα ανοίγματα. Τα κουφώματα συχνά τοποθετούνται πρόσωπο με την όψη του κτιρίου, με αποτέλεσμα το ξύλο σαν υλικό να μην μπορεί να υποστηρίξει την επιλογή αυτή. Τις περισσότερες φορές, οι βλάβες οφείλονται στην άγνοια των ιδιοκτητών και των χαρακτηριστικών του υλικού, εξαιτίας των οποίων αγνοήθηκαν ορισμένες βασικές κατασκευαστικές λεπτομέρειες, χάριν καθαρά μορφολογικών στοιχείων. Όταν το είδος και η ποιότητα του ξύλου δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της κατασκευής, η διατομή παραμορφώνεται ή παρουσιάζει ρωγμές. Οφείλουμε όμως να επισημάνουμε, ότι η ποιότητα, και όχι το είδος του ξύλου, ευθύνεται για τις βλάβες.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Η επιλογή της ξυλείας γίνεται με βάση κριτήρια καταλληλότητας για τη συγκεκριμένη χρήση. Τα κριτήρια αυτά είναι η αντοχή, οι συρρικνωτικές τους ιδιότητες, η δυνατότητα επεξεργασίας, η συμπεριφορά τους σε ξήρανση, η αντίσταση σε μύκητες και έντομα, η αντοχή στις καιρικές συνθήκες, η φυσική τους κατάσταση, η δυνατότητα χρωματισμού και οι χαρακτηριστικές για κάθε είδος ξύλου ιδιότητες ανάλογα με τα νερά του. Με βάση τα παραπάνω, καταλληλότερα ξύλα για την κατασκευή κουφωμάτων θεωρούνται κατά σειρά το Teak, Afzelia, Wenge, Afroromorsia, Agba, Κοκκινόξυλο, Sipo, Σκουροκόκκινο Meranti, Pitch Pine, Iroko, Oregon Pine, Sapeli, Niagon, Carolina Pine, Σουηδικό (καρυδιά), Πεύκο και Σουηδικό (Σομφός). Τα περισσότερα τροπικά ξύλα θεωρούνται κατάλληλα για κουφώματα, διότι συνδυάζουν μικρή περιεκτικότητα σε ρητίνη με υψηλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες, ενώ παράλληλα δεν προσβάλλονται από έντομα και μύκητες. Σημαντικότερο μειονέκτημα είναι το κατά 20% εώς 50% υψηλότερο κόστος επεξεργασίας. Ανάλογα με το είδος του ξύλου εμφανίζονται ειδικά προβλήματα, όπως για παράδειγμα δυσκολίες στον εμποτισμό με προστατευτικές ουσίες (Oregon Pine) ή τη βαφή (Afzelia και Iroko) αποχρωματισμό και διάβρωση σε περίπτωση επαφής με μέταλλα (Afroromorsia, Iroko και Sapeli) κτλ.

Ακατάλληλα θεωρούνται όλα τα ξύλα που εμφανίζουν περιορισμένη αντοχή στις καιρικές συνθήκες ή ευπάθεια απέναντι σε μύκητες. Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ξύλα των οποίων η καταλληλότητα δεν έχει αποδειχθεί. Σύμφωνα με τους γερμανικούς κανονισμούς (DIN 68360), το ξύλο πρέπει να έχει ετήσιους δακτυλίους με πλάτος <3mm και να έχει ίσια νερά. Επιτρέπονται ακόμα τα εξής ελαττώματα:

 • Υγιείς, γεροί και κλειστοί ρόζοι με διάμετρο μέχρι 10mm σε ορατά μέρη του πλαισίου.
 • Υγιείς, γεροί και κλειστοί ρόζοι με διάμετρο μέχρι το 1/3 του πλάτους της επιφάνειας του ξύλου στα μη εμφανή μέρη του πλαισίου. Η διάμετρος του ρόζου δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ξεπερνά τα 20mm. Στα φύλλα, το επιτρεπτό μέγεθος μπορεί να φτάσει τα 50mm.
 • Ρητινώδη εξογκώματα με μέγιστες διαστάσεις 5mm πλάτος και 50mm μήκος.

Σε περίπτωση κυανισμού (κηλίδες), το φαινόμενο οφείλει να περιορίζεται σε ποσοστό μικρότερο του 10% της επιφάνειας. Σε περίπτωση αφαίρεσης του ρόζου, η κατεύθυνση των ινών του παρεμβαλλόμενου στοιχείου πρέπει να είναι η ίδια με του ξύλου. Από τα παραπάνω ελαττώματα επιτρέπονται μέχρι ένα μέτρο του πλαισίου και μέχρι τρία ανά μέτρο κάσας. Από την άλλη πλευρά, ένα ξύλο θεωρείται ακατάλληλο για την κατασκευή κουφωμάτων εφόσον παρουσιάζει:

 • Περιστροφική ανάπτυξη μεγαλύτερη των 20mm για κάθε 1000mm μήκους.
 • Ρωγμές στον πυρήνα ή ρωγμές που οφείλονται σε άνεμο και πάγο.
 • Προσβολή εντόμων ή μυκήτων.
 • Ρόζους στους πήχεις και σε σημεία συνδέσεων.
 • Χαλαρούς ρόζους σε εμφανή μέρη των πλαισίων.
 • Μαύρους ή σάπιους ρόζους ή ρόζους με ρωγμές.

Υπό την προϋπόθεση ότι έχει εξασφαλιστεί η ποιότητα της πρώτης ύλης, η σωστή επεξεργασία προλαμβάνει σοβαρές βλάβες, όπως παραμόρφωση της κάσας ή των φύλλων, καταστροφή του υαλοπίνακα, ελλιπής στεγανότητα κτλ. Οι βλάβες αυτές οφείλονται συνήθως σε συρρίκνωση των διατομών με αποτέλεσμα το άνοιγμα των συγκολλήσεων και των γωνιακών συνδέσεων και τη δημιουργία ρωγμών.

ΓΙΑΤΙ ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ;

Όλοι γνωρίζουμε τα πλεονεκτήματα ενός ξύλινου παραθύρου. Όντας κατασκευασμένα από μία πρώτη φυσική ύλη, τα ξύλινα παράθυρα παρέχουν μια αίσθηση άνεσης και καλοζωίας, ικανοποιούν κάθε σχεδιαστική επιθυμία, προσφέρουν μια υψηλή αντίσταση στη θερμότητα και δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον όταν τεθεί θέμα αντικατάστασής τους.

ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ

Η χρήση των ξύλινων παραθύρων είναι η πρακτική εφαρμογή της οικολογίας.

 • Το ξύλο είναι η μοναδική ύλη και το μοναδικό δομικό υλικό που ανανεώνεται διαρκώς και συνδέει με έναν ιδανικό τρόπο την οικονομική με την οικολογική πλευρά. Η εκμετάλλευση του ξύλου δεν στηρίζεται σε περιορισμένες πρώτες ύλες
 • Το ξύλο αναπτύσσεται χάρη στην ηλιακή ενέργεια
 • Ανάμεσα σε όλα τα δομικά υλικά, το ξύλο και τα ξύλινα στοιχεία απαιτούν τη μικρότερη ποσότητα ενέργειας για τη διάθεση, μετατροπή, κατασκευή και καταστροφή τους.
 • Κατά την ανάπτυξή του το ξύλο «παγιδεύει» τον άνθρακα και τον συσσωρεύει κατά τη διάρκεια ζωής του. αυτό συνεισφέρει με έναν πολύ αποτελεσματικό τρόπο στη μείωση του διοξειδίου του άνθρακα (CO2), υπεύθυνου σε μεγάλο βαθμό για το φαινόμενο του θερμοκηπίου.
 • Το ξύλο αποτελεί μέρος του φυσικού κύκλου των υλικών. Μετά τη χρήση τους, οι ξύλινες κάσες αποτελούν μια ενδιαφέρουσα πηγή ενέργειας.
 • Οι ξύλινες κάσες περνιώνται σήμερα με λούστρα και βερνίκια που έχουν σαν βάση το νερό και δε μολύνουν το περιβάλλον.

Τα ξύλινα παράθυρα παρέχουν μια αίσθηση άνεσης, είναι μέρος μιας υγιεινής κατοικίας και επιτρέπουν κάθε σχεδιαστική δυνατότητα!

 • Το ξύλο είναι το πιο φυσικό υλικό. Η μεγάλη ποικιλία σε είδη επιτρέπει την ικανοποίηση κάθε επιθυμίας σχετικά με τη διαρρύθμιση της κατοικίας.
 • Τα ξύλινα παράθυρα προσφέρουν μια αίσθηση καλοζωίας και άνεσης.
 • Η ξύλινη επιφάνεια έχει πάντα τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και είναι ευχάριστη στην αφή.
 • Δεδομένου ότι τα ξύλινα παράθυρα δεν φορτίζονται ηλεκτροστατικά, είναι εύκολα στη συντήρηση και αποτελούν μέρος μιας υγιεινής κατοικίας.
 • Σε περίπτωση πυρκαγιάς το ξύλο δεν αναδύει τοξικό αέριο.
 • Χάρη σε ένα νέο βάψιμο που μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή, οι ξύλινες κάσες αλλάζουν χρώμα και αποκτούν καινούρια όψη.
 • Τα διάφορα σχήματα των ξύλινων παραθύρων επιτρέπουν την προσαρμογή των προσόψεων σύμφωνα με τις ατομικές επιθυμίες.
 • Το ξύλο είναι ένα υλικό ιστορικά αυθεντικό και κατά συνέπεια η χρήση του είναι υποχρεωτική στα παράθυρα των ιστορικών μνημείων στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε.

Κατασκευασμένα με στοιχεία υψηλής τεχνολογίας, τα ξύλινα παράθυρα είναι ανώτερης ποιότητας.

 • Το κατεργασμένο ξύλο και τα προφίλ από συγκολλητό ξύλο είναι εξαιρετικά σταθερά. Αντέχουν στη θερμότητα και στην παραμόρφωση.
 • Τα σύγχρονα ξύλινα είναι δομικά στοιψεία ικανοποιούν κάθε απαίτηση σχετικά με τη θερμομόνωση, ηχομόνωση και την προστασία απέναντι στις αντίξοες καιρικές συνθήκες.
 • Λόγω του καλού συντελεστή θερμομόνωσης του υλικού της κάσας, τα ξύλινα παράθυρα είναι ιδιαιτέρως κατάλληλα για σπίτια με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.
 • Σε συνδυασμό με τα κατάλληλα τζάμια και τους μηχανισμούς παραθύρων, ικανοποιούν τις αυξημένες απαιτήσεις σχετικά με την αντιηλιακή προστασία, την προστασία ενάντια στις διαρρήξεις ή την αντίσταση στη φωτιά.

Τα ξύλινα παράθυρα είναι μακροπρόθεσμες οικονομικές επενδύσεις.

 • Τα ξύλινα παράθυρα είναι δομικά στοιχεία με μεγάλο περιθώριο ζωής.
 • Όσον αφορά στη συντήρηση, δεν απαιτούν περισσότερη δουλειά από ότι τα άλλα υλικά.
 • Τα ξύλινα παράθυρα καθαρίζονται, συντηρούνται και διατηρούνται εύκολα.
 • Σε περίπτωση καταστροφής μπορούν να επισκευαστούν εύκολα και να επανατοποθετηθούν τα αξεσουάρ και οι μηχανισμοί.
 • Υποστηρίζουν χωρίς πρόβλημα επανειλημμένες παρεμβάσεις κατεργασίας.
 • Δεδομένου ότι ο χρήσιμος μέσος όρος ζωής είναι πιο μεγάλος, τα ξύλινα παράθυρα είναι πιο οικονομικά από ότι τα παράθυρα που είναι κατασκευασμένα από PVC.