Έπιπλο κουζίνας – ντουλάπας: Η κινητήριος δύναμη της αγοράς!

Πως έχει κινηθεί η αγορά τα τελευταία 30 χρόνια;

Ας δούμε εν τάχει τη βιομηχανία επίπλων κουζίνας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατά το χρονικό διάστημα μιας γενιάς ή πιο συγκεκριμένα για τη περίοδο 30 ετών. Το 1986, η αξία παραγωγής της βιομηχανίας επίπλων κουζίνας ανήλθε σε περίπου 6,5 δισ. Ευρώ, υπερβαίνοντας τα 10 εκατ. Ευρώ έπειτα από δέκα χρόνια. Μάλιστα το 2017 θα αγγίξει τα 14,2 δισ. ευρώ. Μελετώντας χρονιά με χρονιά την ανάπτυξη παρατηρούμε ότι δεν ο ρυθμός ανάπτυξης δεν ήταν καταιγιστικός, μιας και έφτανε το 2,5% ετησίως, ακριβώς στο επίπεδο του ευρωπαϊκού πληθωρισμού για την περίοδο που αναλύουμε. Όμως δυο χώρες εμφανίζουν μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης, η Γερμανία κατά 3,3% και η Ιταλία κατά 3,1%. Γενικότερα η αύξηση της ζήτησης στις χώρες της Ε.Ε. κατά το έτος 2017 έχει προσφέρει ετήσιο τζίρο που αγγίζει τα 13 δις ευρώ. Βέβαια το άκρως εντυπωσιακό είναι πως η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο εξάγουν λιγότερο συγκριτικά με πριν από 30 χρόνια.

Εν αντιθέσει με τον λόγο εξαγωγών/παραγωγής για τη Γερμανία ο οποίος αυξήθηκε από 25% σε 40%, ενώ ακόμη πιο εντυπωσιακός είναι αυτός της ιταλικής παραγωγής που εκτοξεύτηκε από το 5% στο 33%. Κατά τη περίοδο που μελετάμε (1986- 2017) η Ιταλία χάνει ένα μικρό μερίδιο αγοράς σε ότι αφορά τα έπιπλα κουζίνας (από 15% φτάνει στο 13%), ενώ το μερίδιο μειώνεται και για την Ισπανία, σε λιγότερο ποσοστό (από 7% φτάνει το 6%), σαφώς για διαφορετικούς λόγους για την κάθε χώρα. Σε ότι έχει να κάνει με την Ιταλική αγορά, αυτή ήταν αρκετά ώριμη εδώ και 30 χρόνια, με αποτέλεσμα οι Ιταλοί καταναλωτές να μην προβαίνουν σε άλλες αγορές, ενώ για την Ισπανία, η μείωση αυτή αποδίδεται κατά πολύ στη μειωμένη δραστηριότητα της οικοδομής!

Η μεγαλειώδης αύξηση της αντίστοιχης Γερμανικής αγοράς, σύμφωνα με τους μελετητές αποδίδεται στην υπερ-απόδοση της Γερμανικής οικονομίας τη χρονική περίοδο που μελετάμε. Το περασμένο έτος (2017) πωλήθηκαν περίπου 6 εκατομμύρια κουζίνες στις 17 ευρωπαϊκές χώρες που εξετάστηκαν, με τις πολυτελής κατασκευές να κερδίζουν έδαφος, συγκριτικά με ποιο low budget κατασκευές!