Έπιπλο κουζίνας – ντουλάπας: Η κινητήριος δύναμη της αγοράς!

Ανοδική η αγορά σε Κεντρική & Ανατολική Ευρώπη!
Κατά την περίοδο 2012-2017, η αγορά επίπλων κουζίνας στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη αυξήθηκε με ετήσιο μέσο όρο 4,5% σε αξία και 2,7% σε ποσότητα. Ο ρυθμός αύξησης των εισαγωγών (κυρίως από την Ιταλία και τη Γερμανία) ήταν περίπου 7,6% ετησίως, με τις εισαγωγές να καλύπτουν μερίδιο αγοράς κατά 17% σε αξία.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, περίπου 7.000 κουζίνες πωλούνται σε τιμή που κυμαίνεται από 5.000 έως 7.000 ευρώ (εργοστασιακή τιμή, εξαιρουμένων των συσκευών). Αυτό το οποίο παρατηρείται είναι πως ο ρυθμός ανάπτυξης και ο δείκτης πωλήσεων εμφανίζεται μειωμένος για τις αλυσίδες καταστημάτων που πωλούν κουζίνες, ενώ είναι αυξητικός στο κλάδο των ξυλουργών – ειδικών κατασκευών, ενώ αυξημένα είναι τα νούμερα και στα καταστήματα που πωλούν ότι χρειάζεται για να φτιάξει κάποιος μόνος του τη κουζίνα του. Περίπου το 50% της συνολικής προσφοράς επίπλων κουζίνας στην περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης αντιπροσωπεύει περίπου 50 επιχειρήσεις.

Αύξηση εσόδων κατά 4,2% ετησίως
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών, η βιομηχανία επίπλων κουζίνας στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη σημείωσε αύξηση των λειτουργικών εσόδων, κατά μέσο όρο 4,2% ετησίως. Μεσοπρόθεσμα, τα κέρδη αυξήθηκαν επίσης, τόσο από πλευράς EBIT όσο και από καθαρά έσοδα (με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 5,2% και 5,5% αντίστοιχα).