Συγκρατημένα αισιόδοξες οι προσδοκίες στη βιομηχανία για το 2014

Δεν υπάρχουν, ακόμη τουλάχιστον, σαφείς ενδείξεις ορατής ανάκαμψης της ελληνικής μεταποιητικής βιομηχανίας τη φετινή χρονιά, παρά το ότι συμπληρώθηκαν  έξι χρόνια συνεχούς συρρίκνωσης, «γυρίζοντας» την παραγωγή σε επίπεδα περίπου 27% χαμηλότερα σε σχέση με εκείνα του 2005, και «στοιχίζοντας» μεταξύ άλλων, περισσότερες από 200.000 θέσεις εργασίας, ζημιές της τάξεως των 10 δισ. ευρώ, καθώς και την απαξίωση ή καταστροφή χιλιάδων βιοτεχνικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων. Οι δε διαπιστώσεις της Τράπεζας της Ελλάδος για ανάκαμψη του συνόλου σχεδόν των απωλειών ανταγωνιστικότητας παλαιότερων ετών, δεν αποτυπώνονται ακόμη στην εξέλιξη των συνολικών παραγωγικών και οικονομικών μεγεθών του βιομηχανικού τομέα. Επίσης, η απόφαση της ΔΕΗ για εκπτώσεις 20%-35% στα τιμολόγια ρεύματος, περιορίζει αλλά δεν εξαλείφει το μειονέκτημα ενεργειακού κόστους των ελληνικών βιομηχανιών σε σχέση με τους ευρωπαίους ανταγωνιστές τους. Οπότε, αυτό που μένει να φανεί, είναι εάν η μείωση στα τιμολόγια της ΔΕΗ, μαζί με την έκπτωση 10% στο φυσικό αέριο μετά τη συμφωνία ΔΕΠΑ- Gazprom, (και όσες από τις υπόλοιπες εξαγγελίες του ΥΠΕΚΑ εφαρμοσθούν τελικά), θα οδηγήσουν τις ελληνικές βιομηχανίες σε αύξηση της παραγωγής τους.

 Σύμφωνα με τον κ.  Άγγελο Τσακανίκα, διευθυντή ερευνών του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), το 2013 το επιχειρηματικό κλίμα στη βιομηχανία ανέκαμψε. Όπως υποστηρίζει ο κ. Τσακανίκας,  είναι λογικό, υπό προϋποθέσεις, να ελπίζει κανείς, ιδιαίτερα εφόσον επαληθευτεί η πρόβλεψη για έξοδο της Ευρωζώνης από το υφεσιακό κλίμα και αυξηθεί ο όγκος του διεθνούς εμπορίου το 2014, ότι «η ελληνική βιομηχανία θα μπορέσει ίσως τον επόμενο χρόνο να επανέλθει όντως σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια».

 

Τι λένε οι αριθμοί για το 2013

 

Η βιομηχανική παραγωγή

Το 2013 η βιομηχανική μεσοσταθμική παραγωγή παρουσίαση πτώση της τάξης του 3,6% είχε το 2013, παρά την οριακή άνοδο κατά 0,5% τον περασμένο Δεκέμβριο. Συγκεκριμένα, η παραγωγή των μεταποιητικών βιομηχανιών, που επηρεάζει άμεσα και την απασχόληση, μειώθηκε κατά 2% σε μέσα επίπεδα το 2013, ενώ τον περασμένο Δεκέμβριο καταγράφηκε πτώση 1,6%. Αναλυτικότερα, από τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), προκύπτουν τα εξής:

Ο γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής παρουσίασε αύξηση 0,5% τον Δεκέμβριο 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2012, έναντι μείωσης 1,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2012 προς το 2011.

Ο μέσος δείκτης βιομηχανικής παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου- Δεκεμβρίου 2013 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου- Δεκεμβρίου 2012, παρουσίασε μείωση 3,6% έναντι μείωσης 3,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2012 προς το 2011.

Η οριακή αύξηση του δείκτη τον περασμένο Δεκέμβριο, οφείλεται στις εξής μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

α. Στη μείωση του δείκτη παραγωγής ορυχείων- λατομείων κατά 0,5%

β. Στη μείωση του δείκτη παραγωγής μεταποιητικών βιομηχανιών κατά 1,6%. Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλε, κυρίως, η πτώση στην παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών (28,4%), παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα (9,3%), κατασκευής μεταλλικών προϊόντων (21,5%) και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (17,8%). Μείωση καταγράφηκε, επίσης, στην παραγωγή ειδών ένδυσης (13,5%), δερμάτων-ειδών υπόδησης (9,4%) και ξύλου και φελλού (16,8%). Στον αντίποδα, αύξηση καταγράφηκε στην παραγωγή καπνού (22,3%).

γ. Στην αύξηση του δείκτη παραγωγής ηλεκτρισμού κατά 7,1%, και

δ. Στη μείωση του δείκτη παροχής νερού κατά 2,8%. 

 Μειώθηκαν οι εξαγωγές

 

Η επιδείνωση αυτή φαίνεται να συνδέεται , σε σημαντικό βαθμό,  και με την υποχώρηση της διεθνούς ζήτησης, που επανέφερε σε αρνητική τροχιά τις εξαγωγές και οδήγησε τον περασμένο Δεκέμβριο, σε μείωση κατά 9,9% τη συνολική αξία των εισαγωγών-αφίξεων  διαμορφούμενη στο ποσό των 3.486,2 εκατ. ευρώ έναντι 3.870,2 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2012, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 12,2%.Η συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων κατά το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου 2013 – Δεκεμβρίου 2013 παρουσίασε μείωση 5,0% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Ιανουαρίου 2012 – Δεκεμβρίου 2012

 

Υποχώρησαν και οι νέες παραγγελίες

Επίσης, μείωση  κατά 7,5% σημείωσε ο Γενικός Δείκτης Νέων Παραγγελιών στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) σε ετήσια βάση τον Δεκέμβριο του 2013, έναντι μείωσης 9,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκάμηνου Ιανουαρίου 2013 – Δεκεμβρίου 2013, σε σύγκριση με τον ίδιο δείκτη του δωδεκάμηνου Ιανουαρίου 2012 – Δεκεμβρίου 2012, παρουσίασε μείωση 6,9%, έναντι μείωσης 8,1% που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων. Εν τω μεταξύ, ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) μειώθηκε σε ετήσια βάση τον Δεκέμβριο κατά 11,8%, έναντι μείωσης 4,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011.

 

Αυξήθηκε το περιθώριο μεικτού κέρδους

Ωστόσο, δεν μπορούμε να μην αναγνωρίσουμε ότι η συρρίκνωση του κόστους εργασίας και η ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, σχεδόν σε υπέρτατο βαθμό δεν ωφέλησαν την ελληνική βιομηχανία. Η ανάκαμψη των περιθωρίων μεικτού κέρδους φαίνεται να συνεχίζεται και να αφορά πλέον περισσότερες από τις μισές ενεργές επιχειρήσεις του τομέα, οι οποίες επωφελούνται ως ένα βαθμό από τα κενά που αφήνουν όσες τερματίζουν τον βίο τους. Αλλά η συνολική μείωση του όγκου παραγωγής, σε συνδυασμό με την έλλειψη χρηματοδοτικών πόρων και τις υψηλές ενεργειακές και άλλες επιβαρύνσεις, τείνουν να εξουδετερώνουν σε βραχυπρόθεσμη βάση τα οφέλη ανταγωνιστικότητας από τη μείωση του κόστους ανά μονάδα προϊόντος, καθιστώντας ανέφικτη, ακόμη, την παραγωγική ανάκαμψη των περισσότερων κλάδων.

Ωστόσο, «υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι κλάδοι όπως τα τρόφιμα και τα φάρμακα θα βελτιώσουν τις επιδόσεις τους το 2014 και το ζητούμενο είναι πόσοι κλάδοι θα μπορέσουν να πετύχουν το ίδιο, βοηθούμενοι από την αναμενόμενη αύξηση του όγκου του διεθνούς εμπορίου», σημειώνει με συγκρατημένα αισιόδοξους τόνους ο διευθυντής ερευνών του ΙΟΒΕ. «Και πέρυσι τέτοιον καιρό ως ΙΟΒΕ ελπίζαμε ότι το 2013 θα ήταν θετική χρονιά για τον τομέα, αλλά αυτό δυστυχώς, για διάφορους λόγους, δεν συνέβη», σημειώνει, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

 

 Ίσως, λοιπόν, να είναι πιο ρεαλιστικές εκείνες οι προβλέψεις που κάνουν λόγο όχι για ανάκαμψη, εμφανή τουλάχιστον, αλλά για πιθανή σταθεροποίηση του τομέα το 2014, με την προϋπόθεση ότι θα μειωθει δραστικά το εεργειακό κόστος. Ο κίνδυνος ο βιομηχανικός τομέας να υποστ&epsilon