Ζαννής Κοντέας | Η συμπεριφορά του ξύλου στην φωτιά και τον σεισμό