Μετάθεση ημερομηνίας για την 8η Medwood

Η Medexpo, διοργανώτρια εταιρεία της μοναδικής κλαδικής έκθεσης Medwood, αποφάσισε τη μετάθεση της ημερομηνίας διεξαγωγής της έκθεσης.

Οι διοργανωτές, συμμεριζόμενοι την ανησυχία εκθετών κι επισκεπτών της Medwood και λόγω της αβεβαιότητας που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην αγορά, αποφάσισε να μεταθέσει χρονικά την 8η Medwood, όπως και όλες τις παράλληλες διοργανώσεις και συνέδρια που θα πραγματοποιούνταν κατά τη διάρκεια της.

Η νέα ημερομηνία της Medwood είναι από 26 έως 29 Μαρτίου 2021.

Οι ιθύνοντες της Medexpo, έλαβαν αυτή την απόφαση αναλογιζόμενοι τις ανησυχίες και τις αντικειμενικές δυσκολίες των επισκεπτών και των εκθετών, καθώς και την επίδραση αυτών στη συνολική ποιότητα της έκθεσης. Οι διοργανωτές θα θέλανε να ευχαριστήσουν για την κατανόηση και τη διαχρονική στήριξη των εκθετών, αλλά κι επισκεπτών της Medwood.