Καινοτομικά προϊόντα τροποποιημένου ξύλου: Εφαρμογές σε εξωτερικές κατασκευές

Διάλεξη του καθηγητή Γιώργου Μαντάνη σε εκδήλωση του Τμήματος
Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (30-03-2022, ώρα 11.00 πμ) με θέμα:

Καινοτομικά προϊόντα τροποποιημένου ξύλου:
Εφαρμογές σε εξωτερικές κατασκευές

Δίαυλος: https://diavlos.grnet.gr/event/e3058
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=odN2DjTXl1E

Η διάλεξη αυτή αφορά στις σύγχρονες τεχνολογίες θερμικής και χημικής τροποποίησης του ξύλου, οι οποίες στοχεύουν σε εξόχως καινοτομικά προϊόντα ξύλου με βελτιωμένες φυσικές, μηχανικές, χημικές και βιολογικές ιδιότητες. Ο ομιλητής, μετά από μια συνοπτική εισαγωγή στην έννοια της τροποποίησης (wood modification), επιχειρεί με απλό τρόπο να εξηγήσει μειονεκτήματα του φυσικού υλικού, που χρήζουν και βελτίωσης και περιορισμού. Στη συνέχεια, παρουσιάζει δύο από τα κυριότερα προϊόντα τροποποιημένης ξυλείας (modified wood) που ενδιαφέρουν τον νέο μηχανικό, σχεδιαστή και τεχνολόγο και έχουν σήμερα -στην Ευρώπη- εφαρμογή σε ποικίλες κατασκευές. Πρόσθετα, αναλύονται συνοπτικά οι τεχνολογίες της ακετυλίωσης και της φουρφουρυλίωσης του ξύλου και δίνονται στοιχεία για τα πλεονεκτήματα των προϊόντων που παράγονται, με βάση τόσο τη διεθνή βιβλιογραφία, όσο και την ελληνική εμπειρία από συνεργασίες του εργαστηρίου. Τέλος, παρουσιάζεται η τεχνολογία της θερμικής τροποποίησης του ξύλου και -ενδεικτικά- ένα συναφές προϊόν, κατάλληλο για επενδύσεις κτιρίων και εξωτερικά δάπεδα.

Ακαδημαϊκή ιστοσελίδα του καθ. Γ. Μαντάνη: http://mantanis.users.uth.gr/