THE ARCHITECT SHOW. Leisure, Architecture & Resorts

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το συνέδριο με τίτλο «The Architect Show»  με θέμα την Αρχιτεκτονική και το Σχεδιασμό παραθεριστικών κατοικιών  στη συνεδριακή αίθουσα του Metropolitan Expo με σημαντικούς ομιλητές αρχιτέκτονες και designers από την Ελλάδα και το εξωτερικό!

Το πρόγραμμα των συζητήσεων ήταν καλά οργανωμένο και κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού καθ’ όλη την διάρκεια του συνεδρίου συμβάλλοντας στην ουσιαστική επιτυχία του εγχειρήματος διατηρώντας μια σχεδόν αυθόρμητη συνέχεια στη ροή. Ομιλίες γύρω από τη θεματολογία του τουρισμού και της αρχιτεκτονικής, εναλλάσσονταν με ομάδες συζητήσεων και με ερωτήσεις από το κοινό προς εκπροσώπους της Αρχιτεκτονικής, του Design και του Real Estate συντελώντας στην ανάπτυξη μιας ευρύτερης συζήτησης γύρω από την Αρχιτεκτονική, τον Τουρισμό και των προοπτικών ανάπτυξης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. 

Tα κύρια ζητήματα που συζητήθηκαν αφορούσαν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, μέσω των επενδύσεων στον τουρισμό και τη δημιουργία αρχιτεκτονικών προτάσεων, που προσφέρουν μια μοναδική αυθεντική εμπειρία στο χρήστη. Αναλύθηκαν οι βασικοί παράμετροι του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού οι οποίοι συμβάλλουν στην ανάπτυξη ενός υψηλού επιπέδου τουρισμού και τελικά διαμορφώνουν το ολοκληρωμένο τουριστικό προϊόν και την εμπειρία του χρήστη. Συζητήθηκαν έννοιες οι οποίες ξεχωρίζουν τον ελληνικό τουρισμό σε σχέση με τα ‘τουριστικά προϊόντα’ άλλων χωρών και προσφέρουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στον φιλοξενούμενο.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης του ζητήματος της ανάπτυξης του  ελληνικού τουριστικού προϊόντος συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέματα:

– Ο ρόλος του δημοσίου στην ανάπτυξη του δημόσιου χώρου και του ολοκληρωμένου ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

– Η ανάγκη ενός άρτια οργανωμένου αλλά και ευέλικτου κανονιστικού θεσμικού πλαισίου, προκειμένου η αρχιτεκτονική να αποτελέσει το έναυσμα για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος υψηλής ποιότητας.

– Η προοπτική ανάπτυξης θεματικού τουρισμού (θρησκευτικός, πολιτιστικός, γαστρονομικός, εναλλακτικός, εκπαιδευτικός, αθλητικός), ο οποίος θα διευρύνει την τουριστική περίοδο και θα διαμορφώσει ένα νέο σταθερό χρήστη.

– Η επανασύνδεση της τουριστικής βιομηχανίας με τον πολιτισμό και η δημιουργία μιας ελκυστικής ταυτότητας για την Ελλάδα.

Οι ομιλητές του συνεδρίου ανέλυσαν ο καθένας από τη δική του σκοπιά, τις προκλήσεις και τις προοπτικές ανάπτυξης του τουρισμού με στόχο μια συνολική επανεξέταση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος που θα περικλείει την Αρχιτεκτονική δημιουργία και θα δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό τουριστικό προϊόν. Το συνέδριο ξεκίνησε με μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση μεταξύ του Κωνσταντίνου Δεκαβάλλα και της συντονίστριας Μάγδα Σγουρίδη – Αρχιτέκτων. Η αξιοποίηση της μεγάλης ακτογραμμής της Ελλάδας και του εύκρατου κλίματος, οι προσπάθειες για αξιοποίηση του τουριστικού προϊόντος, καθώς και ο ρόλος του δημοσίου στην ανάπτυξη των δημόσιων χώρων κατά το παρελθόν αλλά και σήμερα, αποτέλεσαν κάποιες από τις ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες θεματικές που συζητήθηκαν. Η παρελθούσα πρόταση του Κωνσταντίνου Δεκαβάλλα για την προώθηση της Ελλάδας ως ένα γηροκομείο της Ευρώπης όπου οι συνταξιούχοι Ευρωπαίοι θα επένδυαν στην Ελλάδα για κατοίκηση μετά τη συνταξιοδότηση, ο ρόλος του δημοσίου στη λήψη αποφάσεων και τη χάραξη στρατηγικής, καθώς και η σύσταση αρχιτεκτονικών ομάδων για την διενέργεια αρτιότερων αρχιτεκτονικών μελετών, έθεσε ζητήματα με ισχύ έως και σήμερα προσδίδοντας μια σύγχρονη και φρέσκια ανάγνωση. 

Ο Δημήτρης Καραμπατάκης πραγματοποίησε μια αναδρομή στο έργο του γραφείου k-studio, στις έννοιες τις οποίες πραγματεύεται ο σχεδιασμός τους και στη συνεισφορά του αρχιτέκτονα στη αναγνώριση των αναγκών των πελατών, στην επίλυση των αναγκών με έναν τρόπο λειτουργικό και τελικά στη δημιουργία εικόνων που ικανοποιούν το χρήστη και στη δημιουργούν μια ιδιαίτερη ταυτότητας για κάθε έργο.

O Σωτήρης Τσέργας του γραφείου Block 722 αναφέρθηκε στη σημασία της καθαρότητας των συνθετικών γραμμών, στην ύπαρξη του ρυθμού και της ατμόσφαιρας στα αρχιτεκτονικά έργα. Η ανάλυση των αναγκών των πελατών σε συνδυασμό με τη διατήρηση της δημιουργικότητας του αρχιτέκτονα αποτελούν τον στόχο του γραφείου για τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εμπειρίας του χρήστη.

Ο Αριστείδης Δάλλας των AD Architects, αναφέρθηκε στη ρωγμή ως το στοιχείο που καθορίζει την αρχιτεκτονική τους δημιουργία. Η ρωγμή αφορά το διαφορετικό, το νέο σε σχέση με αυτό που θεωρείται καθιερωμένο για την τοπική αρχιτεκτονική. Αφετηρία αποτελεί η τοπική παράδοση και η φύση η οποία αποκαλύπτει το μυστικό κώδικα του εκάστοτε τόπου ο οποίος συνταιριάζεται με την αρχιτεκτονική δημιουργία. 

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε από τους Vois Architects στις ιδιαίτερες αρχές σχεδιασμού της θερινής κατοικίας διακοπών και στην τοπική παραδοσιακή αρχιτεκτονική, από την οποία οι αρχιτέκτονες μπορούν να διδαχθούν και να υιοθετήσουν αρχές σχεδιασμού οι οποίες έχουν αναδειχθεί εμπειρικά από τους εκάστοτε χρήστες και επιλύουν άρτια τα ζητήματα χωρικής λειτουργικότητας. Οι αρχιτέκτονες από τη μεριά τους οφείλουν να διδάξουν στους πελάτες τον τρόπο να βιώνουν τον νέο χώρο που έχουν δημιουργήσει.  Ο Σωτήρης Ανυφαντής των A2 Architects ανέλυσε την κατοίκηση στη Φοινικιά της Σαντορίνης, την πορεία των μελετών τους και τη μεγάλη αλλαγή του τόπου στα χρόνια που εργάζονται στη Φοινικιά.

Οι Andre Chelhot (CEO of DNC HOLDINGS LIMITED), Nikos Hadjos (Marriott Director – International Hotel Development  for Greece & Cyprus / Business Analysis MEA at Marriott International, Inc.) και η Όλγα Ίτσιου (Technical Director DIMAND) παρουσίασαν τη δυναμική που έχει αναπτυχθεί σήμερα στην Ελλάδα για την ανάπτυξη του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, την ανάγκη για δημιουργία ενός branded ελληνικού τουριστικού προϊόντος με ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και καινοτόμα στοιχεία, την ανάγκη για δημιουργία Οικονομιών κλίμακας στον τουρισμό μέσω συνεργασιών καθώς και την κεφαλαιοποίηση ξένων επενδύσεων στην εγχώρια τουριστική αγορά. Αναφέρθηκε η ανάγκη για αναμόρφωση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου αδειοδοτήσεων, για συνεργασία μεταξύ του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, αλλά και για τη δημιουργία μιας ελκυστικής ταυτότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος μέσω σύγχρονου και βιώσιμου design,  αναφέρθηκαν ως ζητήματα που θα μπορούσαν να βελτιωθούν στην ελληνική πραγματικότητα.

Στη ροή του συνεδρίου καθοριστικός  υπήρξε ο ρόλος των συντονιστριών (Χριστίνα Πουτέτση: Επικοινωνιολόγος εξειδικευμένη σε θέματα Τουρισμού/Δημοσιογράφος Protagon.gr,  Μάγδα Σγουρίδη: Αρχιτέκτων) στις ομάδες συζητήσεων, οι οποίες με τις εύστοχες ερωτήσεις τους και τα συμπεράσματά τους δημιούργησαν ένα κλίμα διαλόγου μεταξύ των ομιλητών αλλά και του κοινού.  

Ακολούθησε ένα ολιγόλεπτο διάλειμμα, κατά τη διάρκεια του οποίου οι καλεσμένοι είχαν τη δυνατότητα, με τη συνοδεία εκλεκτού καφέ taf, να συνομιλήσουν, αλλά και να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι χορηγοί του συνεδρίου. Κατόπιν ακολούθησε η 3η και η 4η ενότητα ομιλιών και συζητήσεων την οποία άνοιξε ο Θωμάς Δοξιάδης, των Doxiadis+ αναφερόμενος στο σχεδιασμό με όρους οικοσυστήματος, στην κλίμακα του σχεδιασμού η οποία δίδεται  από τον τόπο, στην ανάγκη ένταξης των κτηρίων στο τοπίο και στην παράλληλη ανάδειξη της ομορφιάς του τόπου μέσω του σχεδιασμού.

Ο Μιχάλης Μαυρολέων των Α&M architects αναφέρθηκε στην σημαντικότητα του όρου της αυθεντικότητας αλλά και τους όρους του Τοπίου, του Πάθους, της Αύρας, της Παράδοσης, της Συναισθηματική νοημοσύνης, του Φιλότιμου και της Περηφάνειας που χαρακτηρίζουν το ελληνικό τουριστικό προϊόν και συμβάλλουν στη δημιουργία ενός αναγνωρίσιμου, ανταγωνιστικού και υψηλής ποιότητας προσφερόμενου προϊόντος. 

Ο Δημήτρης Ποτηρόπουλος των Potiropoulos & Partners σημείωσε την ιδιαίτερη αξία του βιωματικού τουρισμού στην παγκόσμια αγορά και τη σημαντικότητα της ένταξης του ταξιδιώτη στη λαογραφία, τα ήθη και τα έθιμα των χωρών που επισκέπτεται, δημιουργώντας μια συνολική εμπειρία. Υπογράμμισε την ανάγκη για την επανασύνδεση του πολιτισμού με τη τουριστική βιομηχανία και για την αστική αναζωογόνηση των πόλεων μέσω του πολιτισμού, καθώς ο τουρισμός και ο πολιτισμός λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία. 

Ο Γιάννης Δουρίδας, των RC Tech αναφέρθηκε στη σχεδόν ψυχοθεραπευτική διαδικασία κατανόησης των αναγκών των πελατών, τη σημαντικότητα της δημιουργίας σχέσεων αμοιβαίας  εμπιστοσύνης με τους πελάτες και την ανάγκη για συνεχή αμφίδρομη επικοινωνία , έτσι ώστε να κατανοηθούν και να επιλυθούν δημιουργικά οι ανάγκες των πελατών. Η σχέση εμπιστοσύνης που αναπτύσσεται μεταξύ των αρχιτεκτόνων και των πελατών προσδίδει στον αρχιτέκτονα ελευθερία και χώρο για δημιουργικότητα. 

Η Μαρία Βαφειάδης από τους MRV Architects με έδρα το Λονδίνο, υπογράμμισε τη σημασία της υιοθέτησης συγκεκριμένων αξιών στα αρχιτεκτονικά έργα, όπως της περιβαλλοντικής συνείδησης και του σεβασμού στο περιβάλλον και τη φύση. Η Ρία Βογιατζή των Elastic Architects, στην ομιλία της υπογράμμισε την ανάγκη για τη δημιουργία μνήμης και μιας ξεχωριστής εμπειρίας στους χρήστες – ταξιδιώτες.  Από το γραφείο Mastrominas architecture αναφέρθηκαν την ανάγκη για τη δημιουργία μιας αυθεντικής εμπειρίας που δημιουργεί προστιθέμενη αξία και μια ξεχωριστή εμπειρία διαμονής και δέσμευσης των χρηστών με τον τόπο. Κλείνοντας το συνέδριο, σε μια γεμάτη αίθουσα από προσκεκλημένους ομιλητές και παρευρισκόμενους επισκέπτες, ο Πάνος Παρθένιος των Parthenios Architects αναφέρθηκε στη σημαντικότητα της δημιουργίας μιας ολοκληρωμένης εμπειρίας για τον ταξιδιώτη η οποία λειτουργεί ως το κλειδί για την προέκταση της τουριστικής εμπειρίας με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Η real-time απεικόνιση της τουριστικής εμπειρίας μέσω εργαλείων προβολής εικονικής πραγματικότητας αποτέλεσε ένα στοιχείο για τη σύνθεση εικόνων από το μέλλον και τη δημιουργία προσδοκιών για μια ολοκληρωμένη εμπειρία.

Τίτλος:  The Architect Show- Leisure Architecture & Resorts 

Αρθρογράφος: Αθηνά Σπηλιωτοπούλου

Τύπος: Συνέδριο  στο πλαίσιο των εκθέσεων Medwood και Domotec Expo

Curation και Program Management: PR Design Ambassador, Βασίλης Μπαρτζώκας

Διοργανωτές: ROΤΑ Οργάνωση εκθέσεων, Έκθεση Domotec, MEDEXPO, MEDWOOD, Archisearch.gr, PR Design Ambassador

Communication Partners: Archisearch.gr, Andro, Greek Travel Pages, Minaluxuryhotels, LOVEGREECE.COM, epipleon.com

Sponsors:  ALPI, ASTIR S.A., BLUM, ELVIAL, EVIN INTZOGLOU, FINESTRE, KAPTAIN, S.A., KLEEMAN, LAFARGE BETON, NEOKEM

Creative: Apivita, CARTECO, ElGreco, Vitra, Nafpliotis Glass, Site Specific, Giannis Nfplivtis& Nikos Nafpliotis/Ναυπλιώτης Δημιουργίες από γυαλί, TAF 

Επιμέλεια σκηνικού: Μike Kraounakis / k-division 

Εθελοντές: Ethelon

Από: 28 Απριλίου, 2018 12:30 π.μ.

Έως: 28 Απριλίου, 2018 18:30 μ.μ.

 

Τοποθεσία: Metropolitan Expo, Σπάτα